Je suis… Koerd

Charb werd vermoord door moslimterroristen op 7.1.2015

 

ik ben een (politieke vluchteling), 4 jaar en half in België en heb al 15 jaar noch mijn familie noch mijn vaderland gezien. maar nu ben ik verplicht om volgende te zeggen met als doel een duidelijke grens leggen tussen diegenen die een echt status van de POLITIEKE VLUCHTELINGEN hebben en diegenen die hetzelfde statuut hebben maar ze het op een valse manier en bedrog verkregen hebben. Daar heb ik voldoende bewijsmiddelen voor.
dat is een stuk van de vluchtelingen statuut.
maar ik ken talrijke die na het verkrijgen van hun document(asiel) en erkenning als vluchteling, gaan toch terug naar het land van hun herkomst maar ze worden niet vervolgd door de Belgische autoriteiten, noch commissariaat- generaal(CGVS). ik heb het ooit met enkele verantwoordelijken gesproken en hun op de hoogte gebracht maar ze hebben er geen maatregelen tegen genomen. ik wet dat Belgen geen onderscheid maken tussen de echte en valse.” iedereen is vreemdeling en ze zijn profiteur”. Hoe dan ook uit respect voor mijn eigen voorgeschiedenis en ook voor het land België en haar volk zet ik die op FB.

Ik heb de volgende uit het brochure van CGVS gehaald.
“Uw vluchtelingenstatus laat u niet toe om terug naar uw land van
herkomst te gaan. U werd immers als vluchteling erkend op basis van
de vrees voor vervolging waarvan u melding maakte voor u als vluchteling werd erkend: een reis naar uw land van herkomst zou bijgevolg
een herziening van uw status tot gevolg kunnen hebben.”

“Als u bij uw aankomst in België een paspoort had, dan hebt u dit aan
het CGVS overhandigd. U kunt geen paspoort meer aanvragen bij de
ambassade van uw land van herkomst. Als u dit toch doet, loopt u het
risico uw vluchtelingenstatus te verliezen.”

Nvdr: “Het aantal asielzoekers dat het Rijk verlaat om tijdelijk naar hun land van herkomst terug te keren, kan onmogelijk worden bepaald. Aangezien van een asielzoeker wordt verwacht dat hij zich tijdens zijn asielprocedure ter beschikking houdt en een terugkeer naar zijn land van herkomst in principe onverzoenbaar is met een asielaanvraag, bestaat er hieromtrent geen specifieke wettelijke registratieprocedure.”  Meer

4 gedachten over “Je suis… Koerd

  1. Koerd of geen Koerd, als je de Duitse berichtgeving volgt staan daar Turken en Koerden regelmatig tegenover elkaar met de gebruikelijke middelen, moord, brandstichting, messentrekkerij. Goed , dat is onder elkaar en ik ga mij daar niet mee bemoeien. Als je echter de misdaadstatistieken bekijkt spannen de Koerden duidelijk de kroon wanneer het om aanvallen op de inheemse – zo zullen wij ons op de duur moeten gaan noemen – bevolking gaat. En ik schrijf dit niet omdat mijn zoon door een Koerd werd neergestoken, maar omdat het de waarheid is.

    • Oei Anna,
      werd uw zoon enkel gekwetst of erger , ik durf het bijna niet vragen . Overal ter wereld zijn er de goeden ,de minder goeden , de slechten en het krapuul . Het is mijn overtuiging dat wij ons bij de “goeden” mogen rekenen . Volgens de minder goeden, de slechten en het krapuul horen wij bij de laatste categorie . De toekomst zal ons gelijk geven !

      • René, Anna heeft dit hier al eens uit de doeken gedaan. Laten we het hierbij laten. Te pijnlijk.

  2. Als ex-lid van de Schengen-grenscontrole kan ik voor100% getuigen dat deze verklaring van deze asielaanvrager juist is. Dagdagelijks controleerde ik honderden erkende asielaanvragers uit het Verenigd Koninkrijk, met een paspoort waarin duidelijk vermeld werd dat zij het land waaruit zij waren “ontvlucht???” niet mochten bezoeken. Hun voertuigen, meestal van een hogere prijsklasse, waren zodanig beladen dat zij gemakkelijk een klein dorp voor een periode konden bevoorraden. Bij hun terugkeer brachten zij meestal nog een oudere familielid mee, die een paspoort had met een toerisme-visum (ttz verblijf tot overlijden). Identiek gebeurt noch steeds in België, zelfs meer onder toezicht van de NVA. De Grote Ommekeer naar links.

Reacties zijn gesloten.