Een blik achter de schermen van Pegida Vlaanderen

dhimmie soepjurk ‘De Wever zou beter Pegida steunen’

‘Pegida als extreemrechts bestempelen? Typisch iets voor luie journalisten die van niets afweten.’ Woordvoerder Wim Van Rooy geeft de anti-islambeweging in Vlaanderen een stem.
Wim Kempenaers in DS
Bart De Wever zei njet. De Vlaamse afdeling van Pegida mag voorlopig niet betogen in Antwerpen tegen de islam. De N-VA-burgemeester riep de terreurdreiging als reden in. Maar als die situatie nog lang duurt, vreest de woordvoerder van Pegida, Wim Van Rooy, dat de beweging het moeilijk krijgt.
Overigens, dat Van Rooy voor het woordvoerderschap koos, verbaast weinigen. Hoewel de gewezen radiojournalist nog op het kabinet van SP.A-politicus Luc Van den Bossche gewerkt heeft, was hij de jongste jaren vooral actief als publicist en polemist. Vooral wielrennen maar ook de multiculturaliteit dragen zijn interesse weg. ‘Ik ken de islam van binnen en van buiten.’
U bent sinds kort woordvoerder van het beruchte Pegida. Wat drijft u?
‘Vier weken geleden sprak ik thuis met een andere literaire auteur om in Vlaanderen een afdeling van Pegida op te richten. Maar mijn zoon, Sam, vertelde dat op Facebook de beweging reeds zesduizend likes telde. Wat ik merkwaardig maar tegelijk ook veelzeggend vond. Ik heb toen contact gezocht met de mensen achter het initiatief. En stukje bij beetje rolde ik in het woordvoerderschap, want ik kan spreken en durf mijn gedacht te zeggen. En ik kan het ook aan, want ik krijg de hele wereld over me. Al viel dat makkelijk te voorspellen.’
Staat u in verbinding met Duitsland?
‘Neen. En ook niet met andere landen.’
Bij het begin van uw carrière bewoog u zich nog in linkse kringen. Bent u nu rechts, tot extreemrechts?
‘Hoeveel keer ik die vraag al kreeg, niet te tellen. En ze getuigt bovendien van een immense vooringenomenheid. Het is een stuitend staaltje van demonisering, een grove vorm van postmodern stalinisme, typisch voor luie journalisten die eender wat beweren.’ ‘Ik ben van alles: cultureel sta ik bekend als conservatief, sociaaleconomisch dan weer als liberaal. Maar extreemrechts – laat ik dat maar meteen uitklaren – ben ik hoegenaamd niet. In tegenstelling tot vele andere opiniemakers tel ik aardig wat moslims onder mijn vrienden en kennissen, en ik ben nog directeur geweest van een Joodse school. Dus, ik, een racist?’
Vlaams Belang steunt nochtans Pegida. Hun voorzitter, Tom Van Grieken, en boegbeeld Filip Dewinter gaan mee opstappen. Veelzeggend.
‘Dewinter steunt de beweging omdat de rest het niet doet. Bruno Tobback, Gwendolyn Rutten, Bart De Wever: zij durven niet, uit angst om de islam iets in de weg te leggen. In mijn ogen mag iedereen Pegida steunen, maakt me eigenlijk niet uit. Maar dat zal niet gebeuren: de journalistiek en de politiek-correcte Kerk gaan alles uit de kast halen om de beweging dood te zwijgen, en mensen en voorstanders te intimideren. Op dat punt zie ik het pessimistisch evolueren. Ik heb geen vrolijk zicht op de toekomst van Pegida-Vlaanderen. Zeker als het terreurniveau 3 nog lang van kracht blijft en betogen om veiligheidsredenen niet mag.’
U mag wel beweren dat Pegida niet naar de rechter kant helt, maar ondertussen verschijnt wel een ophefmakende foto van Lutz Bachmann, de oprichter, verkapt als Adolf Hitler.
‘Voor alle duidelijkheid: ik verfoei het nazisme. En ik vind die foto trouwens van erg slechte smaak getuigen. Maar heeft één journalist de context onderzocht waarin die getrokken werd? Misschien ging het wel om een persiflage, zoals ook Charlie Chaplin en John Cleese ooit deden. Misschien maakte Bachman, die ik niet persoonlijk ken, Hitler wel belachelijk? Dat weet ik niet. Maar meteen trekken tegenstanders van Pegida de grootst mogelijke conclusies. Nogmaals: de criminalisering van de beweging gaat ver.’
Sommigen noemen de manifestanten op Pegida ‘bange, blanke mannen die overdrijven’.
‘Bang? Wat een dedain. Ik heb twintig jaar lang de islam bestudeerd, las de Koran en alle belangrijke werken en denkers. Ik ken die godsdienst van binnen en van buiten. En ik kan je zeggen: het conceptuele en intellectuele kader van het Westen staat er haaks op. Neem nu een attitude als zelfkritiek. Europa kent een bloederige geschiedenis, maar dat ging altijd gepaard met de mogelijkheid tot kritiek en spot. Wel, moslims kunnen dat niet verdragen, toch niet als het om de essentie van hun geloof gaat, zoals de afbeelding van hun profeet.’
Maar dé moslim bestaat helemaal niet. U bent degene die veralgemeent.
‘Maar dé Koran bestaat wel. En die is een en ondeelbaar, valt niet te bediscussiëren, en de fundamentalistische lezing overwint altijd. In tegenstelling tot de Bijbel en het Nieuw Testament, waarvan vier versies bestaan vol tegenstrijdigheden. Discussiëren zit in het Christendom ingebakken. Islamitische geleerden die een ander geluid proberen te laten horen in moskees, zijn vaak compleet onbekend en kennen maar een kleine aanhang.’

‘Handschoen’werpen als ‘kracht van verandering’

Volg Pegida Vlaanderen op Facebook

Nvdr: Wij plaatsen dit opiniestuk integraal om iedereen duidelijk te maken wat er achter de schermen gebeurt.   Indien het plotseling niet meer zichtbaar zou zijn, dan vragen wij uw begrip.  Het is niet onmogelijk dat DS ons omwille van auteursrechten hierom verzoekt.

FVE

6 gedachten over “Een blik achter de schermen van Pegida Vlaanderen

 1. Is het nooit bij iemand opgekomen dat die foto van Lutz Bachmann als Hitler misschien gewoon een pastiche was.

  Het feit dat die Wim Van Rooy naar eigen zeggen “aardig wat moslims” onder zijn vrienden heeft, is een veeg teken.

  Persoonlijk zal ik nooit iemand van een ethniciteit, die zich voor de volle 100% tot eenzelfde levensbeschouwing rekent, tot mijn vrienden rekenen.

 2. Waar blijven de linkse denkers in heel deze problematiek? Ze hebben zich jaren op de religie van katholieken geworpen, ze vallen langs een omweg Israël aan. Waar blijven ze met hun kritiek op de moslim religie en de daaruit voortvloeiende onderdrukking en onrechtvaardigheid.
  Ze ijverden bv jaren voor de gelijkberechtiging van holebis. Waarom wijzen ze nu niet met de vinger?
  Je kan een lijst opstellen van punten waarvan linksen een strijdpunt maakten, dezelfde punten die door de islam met de voeten worden getreden.
  Waar blijven ze?

 3. De Vlaamse dhimmi’s kennende, de caféroepers, de reaguurders etc. heb ik de indruk dat het afgelasten van de betoging eerder positief moet bekeken worden. Het weinige volk dat nog op straat wil,kan,mag, komen voor een demonstratie is zeer beperkt geworden. Het zich willoos laten bedriegen , bestelen, oplichten is echter het kenmerk geworden van de OOOO,VT4 en VTM afhankelijke mens.
  Roger : tot mijn spijt moet ik de demonstratie in Calais op 25.01.2015 om 14.00u wegens ernstige lichamelijke problemen afzeggen. Tot de volgende keer.

 4. BDW past zeer goed in de zogezegde multiculturele gemeenschap. Hij verbiedt een betoging tegen zijn vriendjes de islamieten .Het is ver gekomen Wat moeten die ex Vlaams Belang stemmers toch tevreden zijn over hun nieuwe burgemeester

 5. Om een beeld te krijgen van Wim Van Rooy, zie bruggetje
  http://www.doorbraak.be/nl/wim-van-rooy-we-zouden-v%C3%A9%C3%A9l-meer-moeten-lezen
  Het is ook een vrijmetselaar!!!! Dit doet voor mij de deur toe…!!!
  Anna,
  Wat links en de islam betreft : Voor links is de geïmporteerde islam, een kies vee, dat ten alle prijzen moet gunstig gestemd worden.
  Vergeet ook niet dat de islam een mengeling is van “bolsjewisme en franse revolutie”, waardoor zowel de loge en alles wat links is, er de “rode loper” voor uitrollen. Het gaat hier dan ook om een ideologie en dus niet om een godsdienst.
  De islam past dan ook perfect in het kraam van links als wapen!! Van daar het “Molotov-Von Ribbentrop pakt” tussen links en de islam.
  Naast de islam zijn er nog andere wapens die worden ingezet zoals de misdaad, de drugs, het promoten van alle vormen van decadentie en parasitisme…enz…
  De linkse selectiviteit voor de islam is te verklaren door het “marxistische realisme”.
  Of het doel heiligt de middelen!!! Welke belangen daar ook moeten voor opgeofferd worden. Het doel is immers de vernietiging van onze westerse beschaving.(in het kader van de NWO). Daar voor moet alles wijken. Bedrog is hier een wezenlijk bestanddeel van.
  Dit is de essentie van het probleem en daarover zwijgt Wim Van Rooy.
  Als “vrijmetselaar” zou hij dit zeker moeten weten.
  Ik weet ten andere uit zeer goede bron dat binnen de “loge” er dienaangaande afwijkende strekkingen zijn, die echter het zwijgen worden opgelegd cfr de principes van de “vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid”. Ook daar zijn er dan “moedigen” wiens “moed” dan beperkt blijft tot zwijgen, om de “persoonlijke belangen” niet in gevaar te brengen.
  Ook in het interview in DS ontbreekt het Wim Van Rooy aan de “moed” om de zaken te stellen zoals ze werkelijk zijn, en om “en passant” de media te beschuldigen van actieve medewerking aan deze “leninistische verrottingsstrategie”.
  Ik stel mij dan ook vragen over Wim….!!!

 6. Wat me telkens opnieuw stoort is dat etiket van Vlaams- extremisme. Kan iemand uitleggen wat dat is? Ik zie doorgedreven extremisme om me heen uit allerlei hoeken. Vlaams-extremisme zie ik nergens. Mocht het bestaan zou het verbod op de Pegida bijeenkomst wel anders uitdraaien. Zou dat Vlaams-extremisme het eenvoudig naast zich neerleggen. Wat niet gebeurt, de argumenten waarom de bijeenkomst niet kan doorgaan worden aanvaard en daarbovenop nog begrepen.

Reacties zijn gesloten.