Is dit erover?

Overal zou dit voor een golf van verontwaardiging gezorgd hebben. In Oekraïne was het geen vermelding waard. Op 13 maart in de ochtend zendt de tv-zender Ukraine -24 “live” een foto van Adolf Eichmann uit begeleid door een tirade van de presentator Fahrudin Scharafmal. Hij weet dat hij dit als journalist niet zou mogen doen, zegt hij, maar hij kan zich niet inhouden:

“Als men ons in Rusland nazi’s en fascisten noemt, dan veroorloof ik mij Adolf Eichmann te citeren. Hij zegde dat men de kinderen moet doden om een natie te vernietigen. Immers, als men slechts de volwassenen doodt, dan zullen de kinderen opgroeien en zich wreken. Doodt men de kinderen, worden zij nooit volwassen en de natie gaat tenonder.”

Het Oekraïense leger, zo gaat hij voort, mag geen kinderen doden: “Conventies, Genève en dergelijke”, zouden dit verbieden. Maar hij vindt dat dit niet klopt:

“Maar ik ben geen soldaat. En als ik de gelegenheid heb mij op de Russen te wreken dan zal ik het doen en mij aan de Eichmann-doctrine houden. Ik zal er alles aan doen opdat jullie (nvdr.: hij bedoelt de Russen) of jullie kinderen ooit nog op deze aarde leven.”  

Het maakt hem niet uit wie deze oorlog begonnen en gewild heeft, of er schuldigen of onbetrokkenen getroffen worden:

“Ook wij wilden deze oorlog niet. Maar nu moeten jullie dit goed verstaan: het gaat om de zege van het Oekraïense volk, niet om de vrede. Wij hebben de overwinning nodig en als het nodig is daarvoor al jullie gezinnen te moeten afslachten, dan zal ik een der eersten zijn die het zal doen. Roem van een natie! En hopelijk zal er zo’n natie als de Russen op deze planeet niet meer bestaan. De Russen zijn het afval die de planeet vervuilen. Als de Oekraïners de mogelijkheid hebben – en dat doen ze nu al – Russen dood te schieten, neer te steken, te wurgen… dan hoop ik dat iedereen zijn steentje bijdraagt en ten minste één Rus ombrengt.”

Tot zover de inspirerende toespraak van Fahrudin Scharafmal, die in heel Oekraïne uitgezonden werd. 

Niemand komt tussenbeide, hoewel naast hem een mede-presentatrice zat. Niemand onderbreekt de live-uitzending. Meer zelfs: iemand in de regie moet de Eichmann-foto bij de hand gehad hebben om de overtuigende extra toets bij te voegen. Waarmee bewezen werd dat dit geen eenmalige uitschuiver was van een enkeling.

Van gevolgen is er geen sprake. Twee dagen later komt er een halfslachtige verontschuldiging van Scharafmal. En voegt er meteen een uitzondering aan toe: voor de Russen op Oekraïens grondgebied telt zijn zgz. “verontschuldiging” niet.

Wetende dat het Maidan-geïnspireerde Oekraïne op deze wijze neerkeek op de Russisch-sprekende Oekraïners in de Donbass, dan begrijpt u ook meteen waarom ze zich wilden afscheuren van Oekraïne.

Onze redactie gaat ervan uit dat YouTube – met het oog op ons alles geestelijk welzijn – de video zal censureren wegens “haatverspreiding, oproep tot geweld…” En vooral omwille van de eenzijdig toegestane berichtverspreiding over de gebeurtenissen in Oekraïne.