Intransparantie, het handelsmerk van de PS

“Het malgoverno van PS-minister Jean-Pascal Labille is duidelijk: staatsondernemingen passen in het plaatje van de PS-staat. Of de efficiëntie gediend wordt, is irrelevant.”

Het PS-model dat de intransparantie cultiveert, moet verdwijnen

Het opstappen van de voorzitter van het auditcomité van de federale overheidsdiensten is een indicatie dat de PS-staat de intransparantie cultiveert. Dat blijkt nog duidelijker uit de kritiek van het Rekenhof op de rekeningen van Wallonië en de Franse Gemeenschap.

Door Louis Verbeke, voorzitter van de Vlerick Business School. Schrijft in eigen naam.

Mij valt op dat rangschikkingen van landen of regio’s op basis van criteria als corruptie, welzijn, vertrouwen in de instellingen, goed bestuur, gelijkheid en kwaliteit van onderwijs in grote mate dezelfde winnaars opleveren. Het zijn in essentie Noord-Europa en de blanke gewezen Britse kolonies, en voor sommige criteria de Verenigde Staten en Singapore. Die performantie spruit voort uit een totaalgebeuren dat talenten betere kansen biedt. Meritocratie, integriteit, transparantie en de voorbeeldfunctie van overheden zijn daarbij essentieel.

Lees verder in De Tijd

4 gedachten over “Intransparantie, het handelsmerk van de PS

  1. De PS is geen politieke partij, maar een crimineel corrupte mafia in de echte zin van het woord. Er is geen enkel onderscheid meer tussen de PS-mafia en de Italiaanse mafia’s. Beiden leven van de afpersing(in Italië=pizzo!!). Beiden zijn geïnfiltreerd in het ganse staatsbestel, dat intussen rot is tot op het bot, en waar corruptie het handelsmerk is. Beiden zijn actief in de logewerkplaatsen alwaar ze een dominerende en perfide rol spelen. Beiden zijn verantwoordelijk voor de sociaal- economische puinhoop in de gebieden onder hun controle. In het boek
    ” Cosa Nostra”, verschenen in 1991, 1 jaar voor zijn dood, verklaarde de onderzoeksrechter Giovanni Falcone immers dat de sociaal- economische puinhoop geen oorzaak van de georganiseerde misdaad was, maar wel het gevolg er van. Falcone werd vermoord door de mafia op 23.05.1992. Beiden hebben “poten” waarvan het bloed afstroomt met beken, de mafia doet dit zelf, de PS mafia laat dit doen via de misdaad waarvoor ze de “rode loper” uitrolt. Met geen van beiden gaat men dus aan tafel zitten. Doet men dat toch, wil dit zeggen dat men even misdadig en rot is als de mafia en de PS mafia.
    Het wordt dan ook tijd voor een “cordon sanitaire” voor deze PS mafia, die als een AIDS virus onze maatschappij ondermijnt.

Reacties zijn gesloten.