Intelligente evolutie

Een of andere bijzonder intelligente politicus van het ras “Grün” heeft de oplossing voor het laden van elektrische auto’s… Tromgeroffel…. Men moet pas laden als de wind krachtig genoeg waait of resp. als de zon schijnt.

Dus, lieve kijkbuiskinderen, wie van zijn baas een e-bedrijfswagen mag gebruiken, die heeft bovendien best een directe lijn met een wind- of zonintensiteitsraadgever. En die moet dan verbonden worden met je slimme stroommeter. Deze krijgt dan een app op je even slimme gsm, ook voorzien door je royale baas zodat je altijd bereikbaar bent, die het bericht over je al dan niet aanwezig zijn op de gemaakte afspraak of op je werkplek – wegens wind- of zonnetekort – zal doorseinen aan je baas.

De groene jongeman legt het toekomstplan een beetje bloemrijker uit; hij vergeet er echter bij te vertellen dat windmolens uitgeschakeld worden bij te veel wind of dat ze moeten draaiende gehouden worden met dieselgeneratoren bij bv. winterse weeromstandigheden en dat zonnepanelen niet veel zin hebben bij dito omstandigheden.

https://twitter.com/i/status/1624430013834575876