“Incidenten hangen wij niet aan de grote klok”

Importsecretaris Francken:

 

“Ook in België vinden geregeld incidenten plaats met niet-begeleide minderjarigen. “Een vechtpartij met messen in een opvangcentrum is niet uitzonderlijk. Gelukkig vallen daarbij doorgaans niet zoveel slachtoffers en de incidenten worden ook niet aan de grote klok gehangen.”    HLN

Wij hadden al zo’n vermoeden…

2 gedachten over ““Incidenten hangen wij niet aan de grote klok”

 1. Ze worden niet aan de klok gehangen ze worden onder het tapijt geveegd. En op de pers moet je ook al lang niet meer rekenen.

 2. Het is ontroerend hoe men zich druk maakt over deze “getraumatiseerde jongeren” :
  Een citaat uit het HLN :
  “Getraumatiseerd
  “Idealiter wordt er niet overgeplaatst en als het dan toch gebeurt, niet naar een ander taalgebied”, zei Nahima Lanjri. “Het gaat vaak om getraumatiseerde jongeren”, bracht Wouter De Vriendt in herinnering.
  Op dit moment worden er 276 niet-begeleide minderjarigen opgevangen in centra die zullen worden gesloten, liet Francken weten. “Fedasil streeft er altijd naar om zoveel mogelijk overplaatsingen te vermijden tijdens het schooljaar, om de continuïteit van onderwijs te garanderen.” Behoudens disciplinaire overplaatsingen is er ook nog nooit een jongere tegen zijn of haar wil over de taalgrens heen getransfereerd, verzekerde de staatssecretaris.(=einde citaat).
  Het overbrengen over de taalgrens schijnt blijkbaar een groot probleem te zijn!!
  Over de Nederlandstalige kinderen die vanuit Vlaams Brabant terecht komen in ééntalig franstalig brusselse ziekenhuizen en er behandeld worden als “sale flamin”.. zijn er minder “bezorgdheden”!!!
  Ook de continuïteit van het onderwijs is van belang !! De ouders en grootouders & andere familieleden die wekenlang dag en nacht in alle weer en wind kamperen voor scholen, om hun kind te kunnen laten inschrijven in de school van hun keuze, zullen deze bezorgdheid van de voormelde politiekers zeker delen!!!
  “Een vechtpartij met messen is niet uitzonderlijk!!!”. Inderdaad.. waarover maakt men zich druk. Een dergelijke reactie geeft immers blijk van vooroordelen, die getuigen van een onderhuis racisme.
  Vooroordelen !!! Inderdaad : Het begint met een mes en eindigt met een bijl!!!

Reacties zijn gesloten.