In het zand gebeten

In het zand bijten. | Overig foto van MarjaDTPid | Zoom.nl

Onze geliefde minderheden vinden dat het verbod op onverdoofd slachten een inbreuk uitmaakt op hun vrijheid van religie, dat het verbod het doel niet bereikt (omdat zij zogenaamd over “bewijzen” beschikken dat onverdoofd slachten geen aanleiding geeft tot meer lijden dan verdoofd slachten) en dat het disproportioneel is.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich zonet in een arrest uitgesproken over het Vlaams verbod op onverdoofd slachten: de Europese slachtverordening (1099/2009) laat lidstaten toe om een verbod op onverdoofd slachten in te voeren en het Vlaams verbod op onverdoofd slachten is niet in strijd met het Europees recht en evenmin met de vrijheid van religie. Het Grondwettelijk Hof moet nu op basis van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie het finale arrest vellen.

U kan hier het volledig arrest, genuanceerd en uitvoerig gedocumenteerd lezen.

En u kan hieronder getuige zijn hoe de zgn. “vrijheid van religie” gepraktiseerd wordt, een “vrijheid” die nu – zelfs door het EU-Hof van Justitie – bedreigd wordt.

Bent u ook zo benieuwd wat de “minderheden” nog als argumenten uit hun hoed gaan toveren? Discriminatie? Racisme? Het mensenrecht op dierenkwelling?

https://www.gaia.be/nl/nieuws/gaia-weerlegt-10-mythes-over-onverdoofd-slachten

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/03/29/onverdoofd_slachtenhoegaanzeeroverdegrenzenmeeom-1-2936596/