In de brievenbus: De lange termijn, 1

MM900285281[1]Verder kijken: De lange termijn, 1

Over de ernst van de toestand wil menigeen zijn zeg hebben: over het algemeen m.b.t. wat in het verleden diende te gebeuren….     Men kan ook niet steeds een vooruitblik werpen, indien men geen rekening houdt met wat er in het geheim gebeurt… en welke alternatieve inzet er nog mogelijk is.

Daarom deze toekomstanalyse:
De strijd tegen IS is niet te winnen, louter met bombardementen.  Dat weten ook de militaire inlichtingsdiensten van pakweg de VSA, Engeland en Frankrijk.   Er is een landinzet van een brede coalitie nodig die de tactiek van de “verschroeide aarde” tegen IS toepast.  Maar zelfs als men IS zou verslagen, is het probleem nog niet uit de wereld.

IS en andere islamitische terreurgroepen worden staande gehouden door Saoedi-Arabië en enkele kleinere Golfstaten en in zeker zo belangrijke mate door Turkije.  Dit besef begint blijkbaar ook hier te groeien.  De EU is met een desastreuze politiek bezig om Turkije miljarden te bezorgen, waar ze in alle duidelijkheid ons weer mee zullen misleiden.  Er heerst in toenemende mate een blinde terreur tegen opposanten in Turkije (over Saoedi-Arabië moeten we zelfs niet spreken)!  Een blinde kan nu al zien dat Turkije en zijn geallieerden de onderwerping (een religieus kalifaat) van Europa op het oog hebben.

Wat in het geheim gebeurt is toch niet zo “in het verborgene”.  Zowel de Russische president en zijn geallieerden, tezamen met specifieke onafhankelijke observatoren,  stellen vast dat de VSA, Frankrijk, Duitsland e.d. een valse oorlog tegen IS en hun geallieerden voeren.  Schijnbaar toevallig beschikken rebellengroepen over massa’s westerse wapens; kunnen ze voorzorgen nemen bij luchtaanvallen en wordt de toevoer van al het noodzakelijke via Turkse, Libanese en andere soennitische oorden verzekerd.   Zoals uit talrijke “gelekte” documenten blijkt, voert de links-liberale wereldhegemonie een geheim programma uit om op verplichte wijze een multiculturele chaos te creëren.  Talrijke EU-leiders, in nauw overleg met de heersers in het Witte Huis, voeren een immigratie en destabilisatie-politiek uit, waarvoor ze elke tegenstand trachten te verbieden.  Op de meest leugenachtige wijze wordt de infiltratie van terroristen via de vluchtelingen ontkend!

Deze noodlots-toestand is niet plotseling dit jaar begonnen, met de massale invasie vanuit het Midden-Oosten en Afrika.  Sedert decennia en, in toenemende mate, tracht de “Nieuwe Wereld Orde”  twee, soms verstrengelde zaken, uit te schakelen.  Enerzijds de particulariteit van sterke volksculturen (het vasthouden aan langdurige, millennia oude gebruiken) en anderzijds die vorm van christelijke religiositeit die gestoeld is op het strikt gelovige, te weten de overtuiging dat een nietwereldse, immateriële God de maat van alle dingen is.

Eén van de grote fouten  die  moderne commentatoren geven, t.o.v. de huidige terreur, is terug te schakelen naar de waarden van de Verlichting, als referentiepunt.  Zelfs als men niet Godgelovig is, zal men bij uitgebreid onderzoek vaststellen dat de Verlichting het platform gelegd heeft, tot wat in de “Frankfurter Schule” van de marxisten een Bijbelse betekenis had: “Men moet systematisch aan alles twijfelen” en “Het bestaan van Goed en Kwaad is relatief” en is dus ondergeschikt aan wat één specifieke persoon op één specifiek moment voor zijn eigen belangen toelaatbaar vindt!

Daardoor komt het dat de verschrikkelijke terreur van Stalin en Mao volledig acceptabel waren, omdat ze het marxistisch-leninistische doel tot stand brachten.  In dezelfde lijn oordelen de leiders van de wereld-machten niet meer over het “intrinsiek tot het Kwade” behoren van de islamitische wereldverovering.   Alhoewel ze er dus geen voorstander van zijn (zie reacties op Parijs) gebruiken ze de “JIHAD”  voor twee doelen: ten eerste het vernietigen van het klassieke volksgebonden en religieuze denken en ten tweede het in de strijd laten vernietigen van grote groepen islamieten.

De werkelijke omwenteling, waarvoor George Orwell maar ook Robert Conquest (boeken over de ontmenselijkende doctrines) waarschuwden,  gaat over het in totale controle en onderwerping brengen van de volkeren.  De strijd tegen terreur stelt de N.W.O.ers, zoals de Europese leiders zijn, in staat een quasi onbeperkte controle te voeren over alle persoonlijke data, het verbieden om nog wapens te bezitten (bij de brave burgers) tot voorstellen om bij eenieder een chip in te planten om permanent over een aantal gegevens te kunnen beschikken.  De totale ontmenselijking dus!

Telkens weer leg ik er de nadruk op dat zelfs individuele moedige mensen, op hun manier kleine lawines van verzet kunnen veroorzaken.  De bewuste, op lange termijn denkende mens, moet bepaalde ontwikkelingen met de grootste energie bestrijden.  Dit begint zelfs al met het “elektronisch stemmen” bij verkiezingen, waarvoor geen garantie tegen fraude bestaat.  Eenieder die bewust is dat elk mens een “universum” op zich is, die de meest humane behandeling verdient, moet tot in elk detail het politiek-correcte systeem en de “Gutmenschen”-samenleving bestrijden.  We dienen er ons van bewust te zijn, dat we dicht tegen “de algehele inperking” van menselijke vrijheden staan.  Dit is al zo duidelijk door de media die reeds volledig onder controle van de Nieuwe Wereld Ordening zijn.  Dit kan men zien aan de onderwerpen “opwarming van de aarde” en de” vredelievendheid van de islam,” waarbij afwijkende  opinies niet zijn toegestaan!

Daarom moeten we blijvend in verzet gaan, want elk woord en gebaar van moed doet Vrijheid ontstaan en doet recht aan de ongebondenheid van ieder individueel wezen.  “De vrijheid is het recht van iemand om de mensheid, de mensen, ook waarheden te zeggen die ze niet graag horen”.

Jos Wouters – Boom

4 gedachten over “In de brievenbus: De lange termijn, 1

  1. We kunnen er niet omheen, het artikel verwoordt perfect de huidige situatie. Mooi stuk. Deze waarheid zien we niet geschreven door geen enkele politieker. Momenteel zijn ze veel te druk bezig met de tax-lift en ‘het klimaat’. Welk klimaat ? Dit voor hun wedde, postjes her en der bij diverse grote firma’s die zich ineens ook achter ‘de klimaatzaak’ scharen tot eigen profijt. Als ge de schouwvliege kent weet ge al genoeg… Ze mag dan nog zogezegd advocaat geweest zijn, het is allerminst een pluim voor het niveau van de advocaten. Wel tekenend voor het niveau van advocaten.

  2. ‘Schijnbaar toevallig beschikken rebellengroepen over massa’s westerse wapens; ‘
    Blijkbaar heeft niet iedereen gezien hoe het Iraakse leger laf op de vlucht sloeg, met achterlating van alle materieel, toen ze nog maar hoorden dat IS in aantocht was.

Reacties zijn gesloten.