In de brievenbus

“11 juli komt er aan. Ik ben bitter, Vlaanderen betaalt zich nog altijd blauw aan de transfers en er gebeurt niets om deze diefstal te stoppen , niets, de sociale zekerheid is nog altijd niet gesplitst, voor de werk gelegenheid van Zaventem gebeurt er niets, de immigratie wordt niet gestopt, politieke partijen zoals de CD&V, Groen , SP.A hengelen naar moslim stemmen, naar een Islam die haaks staat op onze normen en waarden, Diepvries, waar is het statutair nummer één ? Verloedering , gebrek aan een ‘ neen’ durven zeggen aan de Franstaligen, geleuter om ‘ op een constructieve manier ‘ rond de tafel te gaan zitten en zo voort , en zo voort. Wanneer gaat dit klootjes volk in opstand komen? Ja, wanneer ?”

Nvdr: wij noteren dat de N-VA geen deel meer uitmaakt van enige regering, noch van de Vlaamse, noch van de federale.

Voor de analfabeten der Vlaamse Beweging, dit is: Hugo Portier