Immigratiesprookje

In 't verzet slapende leeuwSlechts een kleine minderheid van de toegestroomde vakkrachten zal werk vinden.  Waardoor wij de komende jaren miljarden euro moeten gaan inleveren om deze gelukzoekers van de vluchtelingenzwendel, die wij volgens het Verdrag van Dublin NIET moet opvangen, tot aan hun dood te onderhouden.

Potentieel zijn er 60 miljoen die kunnen ingevoerd worden door mensensmokkelaars. Dus de zwendel door onze overheid onder regie van de E.U. en de VN is lang nog niet over. Dat gaat wellicht resulteren dat wij zullen moeten werken tot wij 70 jaar zijn. Wat politici niet zal raken want die krijgen na enkele legislaturen bankzitten 9000 euro pensioen per maand en zoals Mieke Vogels een zak met 432.000 euro ‘sociale bescherming’ ofte ‘een vorm van werkloosheidsuitkering’ (VTM).

De importsecretaris en grote roerganger BDW vinden immigratie nochtans ‘iets positief’, al werden ze gisteren geconfronteerd met een ‘jongere vluchteling’, die uiteindelijk twee jaar ouder (19) bleek te zijn dan toen hij (17) in de rechtbank een uitkering van 125 euro per dag wegens gebrek aan opvang uitgesproken kreeg.  Bovendien een bedrieger, want hij stond in Duitsland al geregistreerd en had daarvoor al verschillende EU-landen ‘bezocht’..  De jonge man heeft nu opvang: in een gesloten asielcentrum, wachtend op uitlevering vervoer naar Duitsland.  Plezante tijden.