Hoed u voor “inclusieve” instituten

“PolarProf

Naar een lokale aanpak van polarisatie, desinformatie en haatspraak

Polarisatie, desinformatie en haatspraak zijn alomtegenwoordig in onze samenleving. Lokale besturen komen hier steeds vaker mee in aanraking. Wil jij graag mee de strijd aanbinden? Met PolarProf kan je leren en uitwisselen met collega’s en experten en maak je samen werk van een straf lokaal actieplan.”

We citeerden de inhoud van een kadertje op de webstek https://hannah-arendt.institute/ (Engelse titel vermits het inclusief-begrepen moet worden). U kent aan de hand van dit citaat meteen de doelstellingen van het genoemde “instituut”. U moet het denken aan de experts, aan de specialisten, of aan de paarden overlaten, die hebben tenslotte een groter hoofd. Al de rest is dikke zever: kadoverpakking van een vergiftigd geschenk, dat meer dan 1.5 miljoen euro gekost heeft in drie jaar. Sam Van Rooy geeft meer duiding:

Hoe het Hannah Arendt Instituut opgericht werd, waaraan het zijn naam te danken heeft, wie het startkapitaal verschafte, tot wiens meerdere eer en glorie… enz… verneemt u tijdens dit gesprek (in Terzake?)van enkele jaren geleden met de onvolprezen diversiteitsgoeroe Bart Somers: