Hoe realistisch is de toekomst voor elektrische auto’s?

Wereldwijd zouden er momenteel zo’n 1.4 miljard auto’s voor de verplaatsing van personen, resp. vracht, ingezet worden.

In Duitsland heeft men berekend dat het tegen 2030 verwachte aantal nieuwe elektrische auto’s 36 miljoen bedraagt, die 1300 Gigawatt batterijcapaciteit nodig hebben. Maar de momenteel bekende kobaltreserves zijn volgens de voorziene behoeftes van vandaag slechts nog voor 11 jaar toereikend.

En of die E-auto’s echt zo “schoon” zijn?

Rohstoff-Studie: Kobaltreserven für Elektroautos reichen noch 11 Jahre – FOCUS Online