4 gedachten over “Het verschil

 1. Voor niets gaat de zon op, maar daar is de laatste dagen ook al niet veel meer van te merken. Zou BDW, Jambon, of Francken hier ook al de hand in hebben???

 2. Wij, EU-burgers,worden inderdaad op een verschillende,discriminerende wijze behandeld t.o.z. van de niet EU-burgers,dit blijkt uit volgende uiteenzetting.

  Het ene racisme is het andere niet.

  De critische “denkers”onder ons, worden door hun benadering, onmiddellijk in het kamp van de immorelen geplaatst, van enige nuance mag geen sprake zijn als het over” mensenrechten”gaat.
  Vandaar dat ik het verschil tussen de “mensen”van binnen en buiten de EU in het daglicht wil stellen.

  Een EU-burger die naar een ander land binnen de EU wil verhuizen kan dit zonder enig probleem doen(vrij verkeer van goederen en diensten).
  De EU-burger(Griek,Hongaar,Spanjaard…) echter moet, nadat hij in het ander land is aangekomen, binnen de 5 maand werk hebben gevonden,zo niet dient hij het land te verlaten!!
  Van asielaanvraag kan voor hun,als EU-burger, geen sprake zijn .
  Zij blijven dan ook verstoken van het “mensenrecht”dat wel geldt voor de passanten door hun land,waarvan de meesten, als economische vluchteling, kunnen bestempeld worden.
  Wil hij,in afwachting van werk,toch langer in het land blijven dan dient er zich één persoon garant te stellen voor een periode van 3 jaar,een periode waarin hij geen énkele financiële tegemoetkoming kan krijgen !!!
  Bij het solliciteren dient hij bovendien geldige documenten voor te leggen zoals diploma’s,bewijs van goed gedrag en zeden,bewijs van tewerkstelling in het andere land van de EU,zonder dit alles is de kans klein dat hij aan de bak kan komen.

  Een asielzoeker daarentegen kan dit inderdaad momenteel echter niet,doch eens hij de bestemming heeft bereikt gaan alle deuren voor hem open en kan hij,zelfs zonder één enkel controleerbaar bewijs,aanspraak maken op asiel en op eventuele tewerkstelling,zo niet kan hij wel over het bestaansminimum beschikken zonder een enkele tijdsbeperking,en dit vanaf de éérste dag vanaf zijn asielaanvaarding.
  Van enige identiteitscontrole kan bovendien geen sprake zijn,laat staan controle op eventuele crimineel verleden, een verklaring dat alle bewijsmateriaal is verdwenen volstaat om te worden aanvaard.
  Deze verschillende behandeling op basis van ras en afkomst kan dan ook niet anders omschreven worden als geïnstitutionaliseerd racisme.

  Waarom trouwens, kan deze 3-jaar regeling,en de verplichting om het land te verlaten, niet voor hen van toepassing zijn?
  Dit voorbeeld is geen fictie doch realiteit uit de persoonlijke levenssfeer.
  Waar waren de moraalridders toen dit is ingevoerd!!!

  Vriendelijke groeten.

 3. Ternauwernood gered!!

  Zaterdag 19 september kregen wij om 9:13 uur een melding binnen dat er twee stuurloze schepen op de Noordzee rond dobberden.
  Deze schepen bevonden zich ongeveer 20 km ten noorden van Heist aan zee.

  Met al het beschikbare materiaal zijn we er op af gegaan.

  Tot onze verbazing troffen wij hier twee oude onzeewaardige schepen vol met Belgische bejaarden en gepensioneerden aan.
  De senioren zaten onder erbarmelijke omstandigheden op deze overvolle boten.

  De kustwacht heeft de boten naar de haven van Zeebrugge gesleept en de senioren ondervraagd.
  De oude van dagen verklaarden: Wij waren van plan om onze paspoorten overboord te gooien en ons aan te melden als asielzoekers, om op deze manier aanspraak te maken op betere voorzieningen dan we nu hebben. Denk bijvoorbeeld aan gratis wonen, kleding, sporten, meubels, TV, internet, opleidingen, verzekeringen, medicijnen en een uitkering met vakantiegeld en géén sollicitatieplicht!
  Hierna heeft de kustwacht, na een felle berisping en een waarschuwing, de senioren weer op de bus naar hun woonplaats gezet.

  Tot zover deze melding van de kustwacht.

 4. Och, die massale instroom gebeurt niet ènkel in dit onland, maar ook elders, zelfs komen ze zo-maar ongecontrolleerd binnen in Groot Brittanie, alwaar men eens moet proberen om een hondje, of énig ànder dier binnen te brengen. : het dier MOET voor 40 dagen in Quarantaine (vandaar dit van het Frans afgeleide woord).
  Terwijl die gelukszoekers OVERAL in West-Europa zomaar ontvangen worden ZONDER MEDISCHE CONTROLE op allerlei ZIEKTES èn ONGEDIERTE (tbc, soa, enz) + (luizen, vlooien, schurft, enz).
  NIEMAND van de poco-politiekers doet er iets aan.

Reacties zijn gesloten.