Het spagaat van het vlaams-nationalisme en de machtscorrumptie

De beste maat van de monarchie: de N-VA bepleit een ‘modern’ koningschap

De Catalanen lachen zich een breuk met de muis die (weerom) door deze berg wordt gebaard. ‘Republikeins koningschap’,- Vlaanderen/België heeft er weer een Milquet-achtig bastaardbegrip bij.

Om de morrende flamingante achterban tegemoet te komen, richtte de N-VA een maand geleden het ‘studiecentrum confederalisme’ op. Onder de naam Objectief V mochten kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters brainstormen rond confederalisme en ‘Vlaamse ontvoogding’ (een belegen begrip, maar soit), en dit vanuit de tamelijk schizofrene situatie dat de N-VA als dominante regeringspartij net de Belgische constructie wil schoonvegen en restaureren. Vanuit een rechtsliberaal perspectief uiteraard, tegen het socialisme en de aloude ‘PS-staat’.

Zopas beviel het centrum van zijn eerste werkstuk, dat alle sporen draagt van de grote N-VA- spagaat. In hun nieuwe boek De maat van de monarchie, dat gisteren boven de doopvont werd gehouden, doen Vuye en Wouters 25 voorstellen in de richting van een ‘modern republikeins koningschap’. Let al op de contradictio in terminis: een republikeinse monarchie of een koninklijke republiek, wat is dat voor iets?

Lees vooral verder en verbaas u…