Het onderspit werd gedolven

‘Er komt geen fusie met Boortmeerbeek’, meldt Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) zondag op Twitter. Zijn Boortmeerbeekse partijgenote én burgemeesteres Karin Derua moest in het zand bijten wegens een zgz. “inschattingsfout”. Lees verder…

Historiek.net: De uitdrukking ‘het onderspit delven’ wordt gebruikt om aan te geven dat een bepaald persoon overwonnen wordt of in een kwestie ‘aan het kortste eind’ trekt. De ongelukkige behoort tot de verliezende partij of krijgt het slechtste deel van iets.

Dit waren de beloftes van de charmante burgemeesteres Karin – met een hoog Maggie-gehalte – in aanloop van de verkiezingen: “Opmerkingen van collega’s of aanmerkingen die we krijgen bij bepaalde doelstellingen die we willen realiseren, ik ga daar zeker oog voor hebben en ik ga dat niet naast mij neerleggen. Wij kunnen niet op alle vragen een positief antwoord geven, dat ben ik me zeer van bewust, maar we gaan toch zeker rekening houden met de vragen en opmerkingen van de burger of van de collega’s rond de tafel.”

Neem nota van haar bewegende ogen die een kleine tekst aflezen omdat ze blijkbaar moeite heeft haar beloftes te onthouden en let op haar taalfouten… Arm Vlaanderen!

Tot ze door Somers overtuigd werd de Mechelse schulden mee te helpen dragen… wat niet in goede Boortmeerbeekse aarde viel, ze terugkrabbelde en zich haar b.g. belofte herinnerde… Klein detail: de N-VA zit mee in de Boortmeerbeekse meerderheid. Iets wat blijkbaar aan de aandacht van de N-VA in Mechelen ontsnapte. Hans Crol, N-VA-schepen in Boortmeerbeek, vond dat men in een coalitie een eigen standpunt mag innemen en vergoeilijkte de ontstane hetze: “De kans bestaat dat fusies in de toekomst verplicht zullen zijn.”… De kans bestaat ook dat dit schimmenspel bij de volgende verkiezingen niet zal vergeten worden…

Historiek.net: Het gezegde ‘voor schut staan’ is behoorlijk bekend. Het houdt in dat je voor gek staat. Synonieme gezegden zijn: voor joker staan, voor aap staan, voor lul staan of voor paal staan. Waar komt deze uitspraak eigenlijk vandaan?

3 gedachten over “Het onderspit werd gedolven

 1. Fusies : geen achterkamertjes politiek aub – inspraak via bindende referenda

  Nooit weggeweest maar nu nog erger dan vroeger: “Politique Politicienne”. Het is een politiek die zich enkel concentreert op politieke strategieën en machtsverhoudingen en niet op inhoudelijke kwesties voor de burger.

  Opnieuw krijgt deze verwerpelijke politiek een opwelling. Nu in de kwestie van gemeentelijke fusies. Herhaaldelijk worden we rond onze oren geslagen met de zogenaamde voordelen dat zo iets zal bieden.En als vanzelfsprekend wordt er zedig gezwegen over de nadelen ervan:

  – Een gemeentelijke herindeling verzwakt de lokale democratie
  – De schuldovername wordt enkel berekend op basis van de nieuwe fusiegemeente. Dus geen 500 euro zoals ze beweren . Hieronder dan het besluit van de Vlaamse regering (29/01/2021):
  200 euro per inwoner als de fusiegemeente tussen de 20.000 en 24.999 inwoners telt
  300 euro per inwoner als de fusiegemeente tussen de 25.000 en 29.999 inwoners telt
  400 euro per inwoner als de fusiegemeente tussen de 30.000 en 34.999 inwoners telt
  500 euro per inwoner als de fusiegemeente 35.000 of meer inwoners telt

  – burgers krijgen geen inspraak noch medebeslssingsrecht door de zittende meerderheden
  – De toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening zal afnemen
  – de extra kosten die zo iets meebrengt
  – een fusie draait alleen om centen
  – steeds meer gemeenten fuseren enkel en alleen om een gedwongen fusie van bovenaf te vermijden
  – info-avonden of bevragingen via een lokaal politiek blaadje zoals nu in Lubbeek de OVLD is enkel een pure propagandatocht waarbij de beslissing in feite al genomen is
  – de grootste leugen die ze ons trachten wijs te maken is het succes van de Nederlandse en Deense fusies.
  – ambtelijke organisatie komt op grotere afstand te staan dan het nu bestaande lokaal bestuur
  – vele burgemeesters en mandatarissen zullen hun mandaat verliezen, al is dat juist de bedoeling van deze kolder: met het verdwijnen van de stemplicht kiest men er nu voor om gemeenten af te schaffen. Het is een feit dat de meeste traditionele partijen in kleinere gemeenten hun aantal kandidaten om op een lijst te komen jaarlijks zien verminderen. Een doorn in hun oog zijn de kleinere lokale partijen die het goed doen, en door een fusie zullen verdwijnen.
  – burger initiatieven willen niet dat de eigen identiteit van hun gemeente zal verdwijnen
  – steden azen zonder schroom om te fuseren met goed boerende gemeenten. Tienen wou bijv Hoegaarden inlijven; Lowie Tobback (Leuven) van de partij Vooruit kwijlt nog altijd om Linden en dan Pellenberg in te palmen. Omdat dat die steden dan de mogelijkheid biedt tot uitbreiding ( hoogbouw – mobiliteit – megalomane projecten – verstedelijking enz ) .
  – anno 2019 gaf Bart De Wever te kennen dat, omdat de financiële stimulans niet werkte, dat de mogelijkheid moet onderzocht worden om sancties op te leggen aan gemeenten die een fusie weigeren. Volgens de NVA zouden doordachte gemeentefusies een betere en meer betaalbare dienstverlening opleveren. Wat natuurlijk larie en apekool. Uit een Nederlandse studie blijkt overduidelijk dat men daar te maken kreeg met een negatieve uitslag van een meerkost van meer dan 1 (één) miljard euro per jaar.
  – een bestuurskracht van een gemeente hangt niet af van de grootte van een gemeente.
  Zo kan men nog vele zaken opnoemen die verzwegen worden.

  V.U;/ Eddy Elyn – eddy.elyn@telenet.be – verboden op de openbare weg te werpen

 2. P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen
  schut3* in de uitdrukking voor schut staan [voor gek staan] {1808} komt van verschut [gevangen], in verschut gaan [gearresteerd worden], vgl. rotwelsch verschüttgehen [gearresteerd worden], middelnederlands verschutten [beletten, eig.: achter een schotje plaatsen].

  verschut [barg.: gesnapt, betrapt] {1901-1925} waarschijnlijk < hoogduits verschütt gehen [gearresteerd worden].

Reacties zijn gesloten.