Het Nederland van het vrije woord is niet meer

Bij ons werd het Vlaams Blok verboden. In Duitsland wil men de AfD verbieden. In Nederland moet FvD en PVV telkens weer spitsroeden lopen. Dit alles onder het mom van de bescherming der democratie. De wil van het volk. Tot het volk een ander beleid wil. Heeft het nog zin dat kiezers naar de stembus trekken als er met hun stem geen rekening gehouden wordt? Het is een constante: als een rechtse, conservatieve partij succes heeft, dan worden door de verdraagzame partijen alle registers open getrokken om die partij te laten verbieden. Een stok om te slaan wordt snel gevonden… De zgn. verdedigers van de democratie zijn in feite de ware dictators.