Het land van de onbeperkte mogelijkheden

Portland was ooit bekend als de stad van de rozen. Of de stad nog geurt zoals rozen is twijfelachtig, maar dat Portland stilaan de stad van de doornen is, lijdt geen twijfel. Het is een voornamelijk “Democratisch”, links bestuurd bastion waar het verval én de vertwijfeling toeslaan. De officieuze slogan van de stad “Keep Portland weird!” wordt volop in de praktijk omgezet. “Weird” zoals “Woke”. “Weird” zoals zo weinig mogelijk inmenging van de politie. “Weird” zoals “we geven het op”.

“Het lijkt alsof een andere pandemie de stad getroffen heeft!”

Niet iedereen stelt de bizarre toestand van Portland op prijs. Talrijke huizen staan te koop. Daklozen en criminaliteit overal. Ze kamperen aan de rand van de weg, in voortuinen of breken in woningen. Zowel huiseigenaars als daklozen voelen zich in de steek gelaten.