Het had anders gekund, de grens is bereikt.

MM900285281[1]Lees ik dat steeds minder mensen nog geloven in het sprookje van de welvaart scheppende overheid. Goed is mijn eerste reactie, maar te laat de put gevuld als het kalf verzopen is, het socialisme en haar meeheulers staan met de rug tegen de muur. Het gigantische bedrag aan schulden die iedere maand nog oploopt dient enkel om  de schijn van goed bestuur hoog te houden. Ooit zullen onze kinderen en kleinkinderen het moeten afbetalen.

Het oprichten van de EU was een zaak van diezelfde overjaarse mei68ers die het in hun eigen respectievelijke landen verknoeid hadden, een dik gefinancierd rusthuis voor politiekers die verbrand of niet verkozen werden wegens incompetentie.

In eigen land kon men telkens de mislukte “sociale” experimenten financieren door de bron van hun rijkdom, nl. de arbeid, te belasten, het was balanceren wat kon tussen belastingen heffen en de telkens daarop volgende golf van aangroeiende werkloosheid. Als alles dreigde ineen te storten volgde een devaluatie, er zijn er zelfs enkele geweest waarvan de massa niet op de hoogte mocht gesteld worden, is het niet overjaarse bruidegom? Gepaard met de devaluaties had ook een golf van aanwervingen plaats bij de overheid om de werkloosheid te verdoezelen, ja zelfs de aantallen werklozen werden op lucratieve wijze geteld. Zo kon bij iedere verkiezing uitgepakt worden met grootse cijfers en bleven de doodgravers steeds aan de macht.

Zoals een pandemie pasten in heel Europa de socialisten diezelfde tactiek toe tot de uitpersing het kantelmoment bereikt had en het ene bedrijf na het andere sloot, preventief of in faling.

Toen in heel Europa die linkse strategie geen kant meer op kon is de huidige totalitaire EU ontstaan, weer diezelfde socialisten die het imaginaire walhalla gingen scheppen, want weet u, goden scheppen, dat is hun aard. Maar echte goden scheppen uit het niets, socialisten echter doen dit ten koste van anderen. We voelen nu de gevolgen. het slechtste moet nog komen.

Met het gedrocht EU heeft men echter minder bevriend “buitenland” die toelaten dat deze orgie op kosten van een ander doorgang kan vinden en die eisen boter bij de vis.De lapmiddelen die men toepaste in de individuele staten om de schijn hoog te houden hadden de genieën mee geïmporteerd in hun laatste creatie, de EU zit nu ook met een schuldenput. Maar zij zitten aan de geldmachine en die draait op volle toeren.

Triestig te zien hoe de EU-goden paniekerig om zich heen kijken, steun zoeken bij elkaar, ze kunnen ieder moment naar hun moeder roepen lijkt het wel, want die verfoeilijke markten die ze vroeger konden manipuleren ja zelfs confisqueren, diezelfde markten die voor werk en inkomsten zorg(d)en, hebben zich ook gehergroepeerd en blijven op hun berg centen zitten.

Dat geld moet ergens naartoe, er is geen vraag uit de reële economie. Er zou hier een technische uiteenzetting kunnen volgen; de oplossing is simpel maar bedreigt daarmee ook de riante inkomens en postjes van de geflipte goden want zij vallen daarmee van hun sokkel.

Laat de gevluchte ondernemers terugkomen door het ondernemersklimaat te herstellen, laat ze terug echte ondernemingen oprichten, want wat hier nog overblijft zijn de Belgicistische zwaar gesubsidieerde overeind gehouden werkverschaffers a la Frére die nu zijn gecontamineerde b-aandelen verkoopt, de  NMBS, De Lijn, enz, enz, die geen rijkdommen regenereren.

Laat ze ondernemingen stichten of hun achtergelaten bedrijven terug opstarten, ze doen niets liever, laat de gevluchte managers een zicht op een gepast loon en laat ze doen waar ze goed in zijn, laat ze daarmee echt werk creëren. De rest komt vanzelf.

En de nieuwe lichting politiekers moeten zich maar met een paar facetten van de samenleving bezig houden en dat zijn, orde en veiligheid, milieu en de openbare staatsstructuren om de economie de rijkdom te laten regenereren waar iedereen die de  handen uit de mouwen steekt profijt van heeft.

Uiteraard vangt ieder beschaafd land zijn onderdanen op die even niet mee kunnen, maar daar moet de staat voor ondersteuning zorgen en niet zoals nu er een gigantisch kostende propagandamachine van maken die ook de catastrofale werkloosheidscijfers verdoezelen.

Ik ben er mij van bewust dat veel slimmere mensen vóór mij dit al eens van de daken geroepen hebben, maar ik sta klaar, samen met collega’s om in een vreemd land te doen wat ik liever onder eigen mensen en in mijn vertrouwde omgeving zou willen doen, investeren, wonen en werken, en dat wou ik de vorige en huidige generatie politiekers meegeven.

Naam en gegevens gekend bij de redactie.