Het Bormshuis deelt mee

Op 1 november zal de inhuldiging plaatsvinden van de nieuwe grafsteen van het graf van Borms. De vorige werd vernield door links tuig.

Samenkomst aan het graf om 11uur. Van Heybeeckstraat Merksem.

Voor meer info en (of) het bestellen van een bloementuil kan men terecht bij Lieve Van Onckelen, lievevanonckelen@scarlet.be

Stad Antwerpen zorgde voor een nieuwe grafsteen.

Ter herinnering: