Herkenbare situatie: “Ik ben een racist”

“Hallo, ik ben Paul Weston en ik ben een racist. Dat weet ik, omdat een behoorlijk groot aantal mensen tegen me zegt dat ik een racist ben. Extreem links denkt dat ik een racist ben, de Labour Party denkt dat ik een racist ben, de Conservatieven denken dat ik een racist ben, de Liberal-Democrats denken dat ik een racist ben, de BBC denkt dat ik een racist ben. Daarom moet ik wel een racist zijn.

Waarom ben ik een racist? Dat is heel eenvoudig: ik wil de cultuur van mijn land behouden, ik wil het volk van mijn land behouden en dat maakt me tot een aangeduide racist in de huidige samenleving…” De rest van de vertaling volgt hier

6 gedachten over “Herkenbare situatie: “Ik ben een racist”

 1. Ik ben ook een racist . Ik kreeg dat jaaaaren geleden voor de eerste maal te horen toen ik als inspecteur van politie een zonnebank getinte medeburger ,wegens een overtreding den boek opslingerde .Nu is dat voor mij een compliment geworden . Racisten ,die naam waardig zijn te vergelijken met de toendertijd , witte brigade , het verzet,,de ondergrondse .Zij die het gevaar zien en niet willen collaboreren met de middeleeuwen.

 2. Ik ben ook een racist, omdat ik van mijn Vlaamse land met zijn bewoners en hun nageslacht hou.
  Ik ze een betere een mooie toekomst toewens, een zoals ik, mijn ouders en grootouders er altijd naar verlangd heb, weg van de vervloeking van de Franstaligen en Walen. Een toekomst in eigen onafhankelijk land zonder bemoeienissen en uitbuitingen van de Belgicisten.
  1975. Als opvoeder heb ik de eerste allochtonen weten binnenkomen in de instelling, een Medisch Pedagogisch Instituut. Het was een vrij open instelling. Nu is alles omheind en afgesloten, en als personeel, komt je zonder pasje, er niet in. Hoe zou dat komen? Hoe zou het komen dat we zelfs gevangenissen in het buitenland moet gaan bij huren? Hoe zou het komen dat er problemen zijn in De Blokkendoos?

  Wij kennen allemaal het antwoord, omdat we R A C I S T zijn!

  Omdat we niet plooien voor een totalitaire ideologie met een seksuele dwangcultuur en geloofsdwang in een “waan-god” die onze waarden en cultuur afwijzen en omdat ze “hun gelijk” met “reden” niet kunnen halen, daarom overgaan tot geweld omdat zij ons de “baas” willen zijn en ons als “ongelovige” verachten!

 3. Ik ben ook een racist zoals weergegeven in het filmpje maar ben niet akkoord met de voorgaande schrijver die racisten vergelijkt dat weerstanders, Racisten ,die naam waardig zijn te vergelijken met de toentertijd , witte brigade , het verzet,,de ondergrondse .Zij die het gevaar zien en niet willen collaboreren met de middeleeuwen.
  Voor het verzet en zeker voor de witte brigade kan ik geen respect tonen

 4. Ik ben/was waarschijnlijk de enige bij Federale politie die officieel (op papier) kan bewijzen dat ik “zeker GEEN racist was”. Als Vlaams nationalist werd ik zwaar gepest door onze toenmalige ministers van Binnenlandse zaken en de politieke politietop. Het kwam zelfs zover dat bij de evaluatie-overste, door hen, werd aangedrongen om mij een slecht rapport te geven op basis van racisme tegenover ons groot aantal illegalen. De overste had vastgesteld dat ik op geen enkel ogenblik agressief uit de hoek kwam bij de behandeling van ons cliënteel en dit in tegenstelling met mijn collega’s van het ACOD, CCOD en NSPV

 5. Roger ….Golfbrekers is geen discussie forum maar het feit dat ge voor “het verzet” of witte brigade geen respect kunt tonen , schoot in het verkeerde keelgat . Enkele nonkels van mij oa Nolis Leon , persoonlijk door Montgomery gedecoreerd , Vanhove Guillaume commandant van de witte brigade sectie Deurne waren zeer actief in het verzet ,zoals de neef van mijn moeder Jos Van Geel (in Deurne is zijn naam vereeuwigd in de “Jos Van Geellaan) Hij werd onder de meest gruwelijke omstandigheden vermoord door de Nazi’s . Deze drie famillie-leden zagen het als hun plicht een regime te bekampen , verantwoordelijk voor miljoenen doden en het bewust uitroeien van een mensenras. Samen met de zovele anderen en vooral diegene die hun leven gaven , verdienen mijn respect . Ik zie niet veel verschil tussen de radicale islam en de Nazi’s . Ze hebben alvast een ding gemeen ze willen onderwerpen en onze vrijheid van handelen en denken terugschroeven. Iedereen die niet gelukkig is met deze feiten en kritiek durft uiten krijgt de naam racist , de voorloper van verzet of ondergrondse ? ( laat ons hopen van niet)

 6. Als racist ben ik volledig akkoord hiermede en kan hier niets aan toevoegen.

Reacties zijn gesloten.