Griekse exodus naar Bulgarije

De armste EU-lidstaat blijkt zich nu transformeren tot de schatkamer van Griekenland: duizenden Grieken openen in Bulgarije bankrekeningen en beschermen hiermee hun geld tegen kapitaalverkeerscontroles.

45 miljard euro heeft de Griekse bevolking tijdens de voorbije maanden afgehaald.  En nu brengen ze het thuis verstopte geld naar buurland Bulgarije.
Zo omzeilen ze de strenge kapitaalverkeerscontroles van hun regering, t.t.z. de maximale contante afhalingen van 420 euro per week en de aanvraagprocedure voor overschrijvingen naar het buitenland.  Bij menige Griek zit de angst diep voor het vermogensverlies bij een eventuele bankbelasting of een terugkeer naar de drachme.

Dankzij een nieuwe versoepeling van de Griekse regering die toestaat per persoon en per bezoek aan het buitenland 2.000 euro mee te nemen is het voor de Grieken nu mogelijk legaal 14.000 euro per week in veiligheid te brengen.  Dagelijks even over en weer bv. van Thessaloniki – één uur reistijd – naar de dichtstbijzijnde Bulgaarse bank.

Ook Griekse firma’s pendelen naar Bulgarije en maken daar kennis met andere voordelen van hun buurland.  Terwijl de vennootschapsbelasting in hun land op 29% gebracht wordt, biedt Bulgarije met een 10% eenheidsbelasting voor burgers en ondernemingen betere voorwaarden.  Ten bewijze: in 2014 werden in het Bulgaarse handelsregister ca. 2500 Griekse firma’s méér geregistreerd dan in het vorige jaar.

Voor de regering is de massale geldexodus een groeiend probleem.  Men probeert nu de eigen banken weer aantrekkelijker te maken.  Zo zouden weer overschrijvingen tot een bedrag van 100.000 euro van bedrijven weer mogelijk zijn zonder dat de commissie voor banktransacties (min. v. Financiën) hiervoor toelating moet geven.
En wij, wij mogen blijven bijdragen aan hulppakketten. 1 – 2 – 3 – …   De Grieken parkeren hun geld wel in Bulgarije, waar ze minder belasting betalen en het niet kan in beslag genomen worden.  Eerst vlagt heel hun handelsvloot uit, nu volgen de bedrijven en de burgers.

Eén bedenking: als de Grieken maar niet van de regen in de drop komen.  De vierde grootste Bulgaarse bank werd immers verleden jaar nog door hun nationale bank onder curatele geplaatst en de Griekse Eurobank kocht de filialen Alpha Bank in Bulgarije voor 1 euro.

Lees ook dit bericht van Reuters over het bankkluwen van Griekenland en verschillende Balkanlanden.

FT