Grensland

Uit: Geschiedenis van Oekraïne, Luc & Tina Pauwels

“Behoort Oekraïne tot Rusland of tot Europa? Dit is niet de vraag. Oekraïne behoort in de eerste plaats aan zichzelf toe. Gezien de omstandigheden kan men de actuele generatie van Oekraïense politici geen immaturiteit verwijten, maar ze kunnen duidelijk niet voldoende afstand nemen. Nochtans is het Oekraïne die moet beslissen over haar lot, niet wij, noch de Russen, noch de Amerikanen.
Indien men toch een antwoord zoekt op de vraag waar Oekraïne bij hoort dan zou het antwoord luiden: Oekraïne behoort historisch en geografisch toe aan beide tegelijk, zowel aan Europa als aan Rusland. Alles zit vervat in haar naam, grensland. En in de hoedanigheid van grenzenland, in het meervoud, kan zij een land van ontmoeting worden, een land van uitwisseling, een land van verzoening.” 

Zes jaar nadat deze lijnen zijn geschreven is de verzoening nog nooit zo ver geweest. Dit zou nochtans anders lopen als Europa voor Rusland een waardige tegenstaander zou zijn . Wat me betreft kan men de hele NATO in de volgende jaren geleidelijk aan opdoeken en ombuigen tot een echte, nieuwe Europese defensiemacht. Als Duitsland, Frankrijk en Groot Brittannië nog eens tot de club van grote naties willen behoren moeten ze de voortouw nemen. Liefst voor de Amerikanen ons definitief in de steek laten, zoals Afghanistan. Stel dat snel aan kameraad Poetin voor en hij stuurt zijn 100.000 manschappen aan de grens meteen op vakantie naar de Zwarte zee.