Gezond verstand i.p.v. idolate wolvenliefde

In Salzburg volgt men de groeiende wolvenpopulatie en hun zelfbedienende jachtexpedities op de voet. Naar verluidt wordt het succesverhaal van de wolf stilaan een probleem. Daarom heeft de regering besloten dat er twee – vraatzuchtige – exemplaren mogen afgeschoten worden.

Hier kan u de actuele stand van aan een wolf toegeschreven doodgebeten dieren (schapen, lammeren, geiten, kalveren…) volgen: https://www.salzburg.gv.at/themen/aw/wolf