Het Communautair Alfabet

Het Bruto Regionaal Product geeft de totale toegevoegde waarde weer die door de inwoners van een land in een bepaald jaar aan goederen en diensten worden geproduceerd. In het land b anno 2020: bijna 457 miljard euro. Opgedeeld in de deelstaten:

Per Vlaming: 36.036 euro

Per Waal: 26.180 euro.

Bron: Het Communautair Alfabet, Barbara Pas