Gezond verstand

Een vonnis van het Hof van Justitie van de Europese Unie op dinsdag ll. kan tellen.  Een staat kan EU-burgers die werk zoeken binnen de EU sociale bijstand weigeren.  Het ging hier specifiek over Hartz IV, het sociale bijstand-netwerk in de Bundesrepublik.  De staat moet niet elk geval individueel controleren, daar in de wetgeving al rekening gehouden werd met de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager  (Proces C-67/14). Het gaat hier om burgers uit een ander EU-land, die naar Duitsland* komen met het doel werk te vinden en daar een bepaalde tijd gewerkt hebben.

Het vonnis werd uitgesproken over een in Bosnië geboren vrouw, getrouwd met een Zweed, die daardoor de Zweedse nationaliteit verworven had.  Ze had in Duitsland minder dan een jaar gewerkt en een arbeidslozenuitkering getrokken.  Het verantwoordelijke jobcenter  in Berlin-Neukölln stopte na 6 maanden met de uitkeringen.

De actuele toestroom van migranten geeft aan het vonnis een bijkomend gewicht.  Het dossier Alimanovic kan een belangrijk precedent scheppen voor de eerste golf migranten, voornamelijk uit de Balkan.  Enkele gelijkaardige processen komen eraan.

*EU-lidstaat

FAZ