Genaaid

Waarom verbaast ons dit niet?

Turkije wil drie miljard euro van het Europese hulpgeld voor vluchtelingen zelf beheren en uitgeven, terwijl dit tegen de afspraken is. Premier Mark Rutte en Europese politici hebben herhaaldelijk beloofd dat het geld rechtstreeks naar hulporganisaties zou gaan.

Wij citeren NRC.nl: “De 3 miljard euro gaan in een speciaal fonds. De Europese Commissie en de EU-lidstaten zijn in het bestuur daarvan vertegenwoordigd, Turkije schuift aan als waarnemer.

Vervolgens worden projecten rondom vluchtelingen beoordeeld en gefinancierd. Die kunnen van de Turkse overheid zijn, maar ook van Unicef, de UNHCR of andere hulporganisaties. Het is niet zo dat het bedrag in één keer wordt overgemaakt: het wordt uitgekeerd naar gelang zich projecten aandienen.”

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind, die een werkbezoek brengt aan Ankara: ‘De Turkse overheid wil grip hebben op hoe dat geld wordt verdeeld en op wat de hulporganisaties ermee doen.’

Zo zouden de Turken het geld onder andere willen gebruiken voor de financiering van scholen en de salarissen van leraren in overheidsdienst. ‘Deels is dat een uitbreiding van het onderwijs vanwege de vluchtelingen, maar het is ook de bedoeling dat arme Turken er beter van worden’, aldus Voordewind.

Ook is het volgens hem de vraag of niet-Turkse hulporganisaties in dat geval hulpgeld krijgen. …

Met dank geleend bij het Nederlands Dagblad