Geïslamiseerd schaken

Geïslamiseerd schaken

Tijdens de kerstperiode werd het Jeugd-Wereldkampioenschap Schaken georganiseerd in de Verenigde Arabische Emiraten.  Enkele jonge schaakgenieën moesten met geïslamiseerde schaakfiguren spelen: het traditionele kruis op de koning werd door de halve maan vervangen.  Of de koning nu kalief of sultan moet heten, of de loper (in het Engels ‘bishop’) tot imam herbenoemd wordt, is niet duidelijk.

Het merendeel der gebruikte schaakspelen was nog van klassieke makelij.  Niet omdat ze culturele en religieuze diversiteit wilden promoten, maar wel omdat de inrichters niet op tijd 1000 stuks van de moslimversie konden laten produceren.

Israëlische spelertjes mocht niet als vertegenwoordigers van hun land deelnemen – hun vlag werd verboden – maar moesten onder de FIDE-vlag (Féderation Internationale des Echecs – Wereld Schaakfederatie) aantreden.

Meer hierover bij Robert Spencers Jihad Watch

http://worldyouth2013.com/playerlist/country/245

Voorontwerp geactualiseerd islam schaakspel. Niet weerhouden voor de jeugdkampioenschappen.