“Gefeliciteerd: u hebt goed gekozen”

camera_cartoon_CA01P021De voorzitter van de kamercommissie Naturalisaties, Georges Dallemagne (what’s in a name…),  is volgens de kwaliteitspers zijn boekje te buiten gegaan.  Hij zou nl. privégegevens van de nieuwe belgen misbruikt hebben.

Wij zien eigenlijk niet goed in wat die vlijtige man misdaan heeft.  De verrijkers van de  natie feliciteren met hun goede keuze: de nationaliteit van het land b.  Daar kan toch niets mis mee zijn.  Wat hij niet had mogen doen is dat hij daarvoor het briefpapier van het parlement gebruikt heeft.  Het vermoeden bestaat dat hij de verzending dan ook met de bijhorende omslagen en postzegels laten uitvoeren heeft.  Schoonheidsfoutje: de bedoeling was goed en dan mag men wel wat door de vingers zien.

Dat hij dit vanuit een persoonlijk belang zou verstuurd hebben, de verkiezingen 2014, dat geloven wij niet.  En ja, waarschijnlijk hebben al die nieuwe landgenoten hem persoonlijk telefonisch gecontacteerd – valt spijtig genoeg niet meer vast te stellen – om hem te bedanken voor zijn bemiddeling van hun dossier.

Omwille van de wet op de privacy publiceren wij hier niet de foto van de geplaagde voorzitter, noch van de neo-belastingbetalers.

Florent Van Ertborn