Integratie in het Brusselse politiekorps

Het moest ervan komen.
Na de weigerambtenaar, de weigeragent.  In de buitenlandse pers smullen ze van dit nieuwtje.

Dat ze in Brussel onvriendelijk zijn tegen Vlamingen wisten we al.  Dat agenten bovendien de pest hebben aan vrouwen dat is nieuw.  Maar het gaat dan niet om gewone agenten: het gaat om geïntegreerde, aangepaste, geassimileerde, voorbeeldige exemplaren die een modelrol voor hun culturele achterban vervullen en een verrijking van de maatschappij betekenen.

Niet dus.  Want de vier Brusselse uniformdragers in kwestie, te werk gesteld in Brussel Noord,  weigeren  namelijk handjes te schudden of gewoon beleefd goedendag te zeggen tegen vrouwen.
De vier moslims verantwoorden hun gedrag uiteraard vanwege hun geloofsovertuiging. Allah en zijn profeet zien de gelijkheid van man en vrouw niet zitten. De politietop zou een intern onderzoek opgestart hebben. Bovendien zijn de vier aangesproken op hun gedrag met een interne nota, maar ze zijn nog niet officieel op het matje geroepen.
Het Vlaams Belang reageert:

Vlaams Belang eist ontslag vrouwonvriendelijke moslimagenten
Islamfundi’s hebben geen plaats in onze politiekorpsen
21 juni 2013 • 12.06u
Enkele politiemannen van de zone Brussel Noord weigeren pertinent vrouwelijke collega’s of burgers te groeten of te woord te staan. Het gaat om vier agenten die hun gedrag verantwoorden onder het mom van hun islamitisch geloof.  Alhoewel de feiten al geruime tijd aan de gang blijken te zijn, worden de agenten nu pas op de vingers getikt. Het Vlaams Belang reageert verbolgen op deze zoveelste indicatie van islamisering, en eist het ontslag van de agenten.

Dat bepaalde allochtone agenten tijdens de uren onderling voortdurend in hun moedertaal – veelal Arabisch of Turks – praten, om zich onverstaanbaar te maken voor bepaalde collega’s, was al langer bekend. Dat nu ook islamitische politieambtenaren vrouwen weigeren te helpen of te woord te staan, is voor Brussels Vlaams Belang-fractievoorzitter Dominiek Lootens meer dan een brug te ver. “Politieagenten hebben bij uitstek een dienstverlenende taak. Het is onaanvaardbaar dat religieuze motieven worden aangehaald om hiervan af te wijken. De aangekondigde vingertik is dan ook ruim onvoldoende. Het is duidelijk dat deze mensen geen plaats meer kunnen hebben binnen het korps.”

Ook het minimaliseren van deze fundamenteel onverdraagzame houding is bedenkelijk. Zo wordt het fenomeen omschreven als “een delicate problematiek”.  Aan islamfundamentalisme is echter niets delicaats en behoeft bijgevolg allerminst een zachte aanpak.  Ook Brussels Staatssecretaris Bruno De Lille (Groen!) voelde zich in die zin geroepen om zijn duit in het zakje te doen. Op zijn Facebookpagina verklaarde hij weliswaar ‘verontwaardigd’ te zijn, om vervolgens de nadruk te leggen op het zogenaamde racisme bij de politie. Niet het islamitisch racisme natuurlijk, maar het vermeend anti-islamitisch racisme, dat volgens de Staatssecretaris de oorzaak zou zijn van het gedrag van dit soort van gefrustreerde ‘allochtone’ agenten.  Want: wanneer islamitische agenten weigeren vrouwen respectvol te benaderen of te begroeten, is dat de schuld van de racistische autochtonen. Je moet er maar op komen.

Voor het Vlaams Belang is het zonneklaar: wie weigert zich in te schakelen in onze westerse samenleving, waar er scheiding is tussen kerk en staat en waar er gelijkheid is tussen man en vrouw, heeft hier geen plaats. Ambtenaren die zich hieraan bezondigen; moeten niet op het matje worden geroepen, maar op staande voet worden ontslagen.

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement

Frédéric Erens
Voorzitter Vlaams Belang Brussel-19″

 

6 gedachten over “Integratie in het Brusselse politiekorps

 1. Tijdens één van de toelatingsproeven voor politie-inspecteur, wordt er zeer zwaar gecontroleerd op onpartijdigheid, omgang met de bevolking en het kunnen werken in groepsverband. Deze test blijkt dan ook een zwaar struikelblok te zijn voor vele kandidaten. Blijkbaar hebben onze moslimbroeders deze test nooit ondergaan en dienen zij voor het niet naleven van de grondwettelijke rechten van de vrouw, strafrechtelijk worden vervolgd door Youssef van het CGKR.

 2. Het zal wel beteren om de vrouwonvriendelijke islamflikken te verstaan. Van af het schooljaar 2014 / 2015 zal in de derde graad van het secundair onderwijs turks en arabisch aangeboden worden. Dan is het nog maar een kwestie van tijd om de onder elkaar kakelende islammers te verstaan. Hoewel ik het aanbod van beide talen van de pot gerukt vind. Zacht uitgedrukt weliswaar.

 3. Ook in het dagelijkse leven als vrouw wordt je gediscrimineerd door jonge (nievanhie)Ik rijd links op het fietspad richting station TERNAT , rechts komt er een wagen uit een klein straatje rijd tot dat hij met zijn neus op de steenweg staat .ik moet remmen links of rechts hij kan niet doorrijden , wijkt niet achteruit dus rijd ik de steenweg open zeg (WEES EEN HEER IN HET VERKEER !)
  het raam naar beneden en ik wordt uit gescholden.
  dan mogen we niet extremist zijn .wie is hier extremist ?

 4. Brussel is nu eenmaal het kankergezwel van Europa . Ik heb in mijn laatste jaren als politie-inspecteur te Antwerpen samengewerkt met collega’s van Marokkaanse en Turkse afkomst , zowel mannen als vrouwen en dat was zeer positief. Die vier etterbuilen moeten ze zo snel mogelijk uit het korps smijten ! Wat gaan die doen als een vrouw , die nog geen hand geven waardig is , dringend hulp nodig heeft ? en bovendien nog zou horen bij de categorie ongelovigen of hoer , te oordelen aan de kleding ! Ik vrees echter dat ze niet zo snel zullen buitenvliegen , maar veel begrip zullen krijgen in discussies over verdraagzaamheid zoals bij BOEH ( baas Eigen hoofd) , die om te beginnen hun al hun slag thuishaalde in Gent) Die vier Brusselse stripfiguren kunnen misschien BOEG stichten (baas over Eigen godsdienst)

 5. Het is uiteraard opnieuw het VLAAMS BELANG die zoals steeds protest laat horen ! Waar zitten de rood groenen , de voorvechters voor gelijke rechten ,zelfs voor vrouwen ,wat is hun standpunt .Ik vrees dat Anciaux zal zeggen ” VB ge zijt aan het Zeveren !” Is het niet de moment om ook die subsidie-krijgende Imams,de verkondigers van die waanzin , erbij te betrekken en een duidelijk openlijk standpunt innemen. Dat zou wel eens een kloof kunnen betekenen tussen de Talibaan-achtigen en de minder-Talibaan-achtigen , met al de gevolgen , want dan zijn we vertrokken ! Een onderlinge revolutie , geen jasmijn of lente , maar gekend onder de naam “De Vier van Brussel “

 6. Ik vind het hoog tijd worden dat iedere niet-moslim binnen de EU vanaf morgen gaat leren dat de hierboven beschreven praktijken NIETS met de inhoud van dat eeuwenoude, verzonnen islamitische “instructieboekje” te maken hebben.
  Dat geldt voor de weigering (vrouwen) de hand te schudden, niet groeten, weigeren hulp te verlenen of informatie te geven, etc. Ieder smoesje wat volgens hun geschifte woestijnrattenbrein aan voornoemd boekje gelieerd zou zijn is een LEUGEN en is een direct uitvloeisel van HET PROJECT. De Belgische regering en de hoofden van alle Belgische politie-eenheden zouden echt beter moeten weten. Enige remedie om de beschreven mentaliteit te stoppen luidt: onmiddellijk ontslag. Deze figuren worden geheid zeker door hun imams opgejut en die moeten sowieso het werken onmogelijk gemaakt worden, omdat anders het islamitische kwaad steeds vastere voet in de EU-bodem krijgt. Wilt u dat?
  Ik neem aan van niet. De rest kunt u nu lezen;negeren is voor eigen rekening!
  http://www.amsterdampost.nl/geen-integratie-maar-een-infiltratiemiddel/

Reacties zijn gesloten.