Financiering van De Muur opgelost?

Rep. Dana Rohrabacher heeft een plan om Trumps muur te financieren:  laat rijke vreemdelingen die zich in de VSA willen vestigen betalen.  1 miljoen US dollar om de Ameri- kaanse nationaliteit te bekomen.
Zo zouden 50.000 vermogende vreemdelingen samen een behoorlijke som bijeen brengen.

 
Rohrabachers stelling: “We hebben elk jaar 50.000 vreemdelingen die volgens een loterijsysteem toegang krijgen.  Gewoon belachelijk.  Als we er dan toch binnen laten, laten we dan maar zelf bepalen wie en onder welke voorwaarden.”

De jaarlijkse 50.000 visa – de Green Card Lottery – waarnaar Rohrabacher refereert gaan hoofdzakelijk naar landverhuizers uit Oost-Europa en Afrika.  Om in aanmerking te komen moet de aanvrager een diploma van hoger onderwijs kunnen voorleggen en afkomstig zijn uit een land waaruit weinig mensen emigreren.  Deze staan los van de honderdduizenden visa die uitgereikt worden op basis van gewenstheid en nut op de arbeidsmarkt of gezinshereniging.
Rohrabachers plan zou komaf maken met het loterijsysteem en zou vervangen worden door rijke kandidaat-Amerikanen die voor de toegang en de nationaliteit der VSA bereid zijn te betalen.  Uiteraard moet dit voorstel ook nog goedgekeurd worden door de afgevaardigden in het Congress.

Trump zou er naar verluidt wel oren naar gehad hebben.  De Democraten waren “not amused” en hebben het over “dangerous views”.

Rohrabacher bleek tijdens de kiescampgne een trouwe soldaat.  Hij verdedigde Trumps buitenlandse politiek, inbegrepen een toenadering tot Rusland.

Tja…  Bredero wist het al.

L.A. Times