Exotische cultuur


heks vectorDat er buiten de islamaanbidders nog een achterlijke cultuur bestaat, bewijst Papoea-Nieuw-Guinea.  In deze eilandenstaat, die deel uitmaakt van het Australische werelddeel, worden vrouwen steeds weer wegens “hekserij” gefolterd en onthoofd.

Zoals de twee ongelukkige oudere vrouwen, die naar een dorp versleept werden en daar drie dagen lang gefolterd werden, zo schreef de ‘Post Courier’ verleden maandag.  Ze werden van heksenpraktijken beschuldigd en men houdt hen verantwoordelijk voor de dood van de leraar uit het dorp.  De politie stond erbij en keek ernaar want ze kon niets beginnen tegen de uitzinnige massa.

Dit zijn niet de ‘heksen’ – maar wel enkele deelneemsters aan de ‘miss’-hakbijl-verkiezingen in de exotische eilandenstaat Pap.N-G

Familieleden van de leraar, gewapend met bijlen en messen, verwondden beide vrouwen.  De politie, die naar het dorp gestuurd werden om te onderhandelen, konden – naar eigen zeggen – niets beginnen tegen de woedende menigte.  Tenslotte werden de vrouwen voor de ogen van de politie onthoofd.
In  Papoea-Nieuw-Guinea is het geloof aan zwarte magie en hekserij alom verbreid.  Voor enkele dagen kwam aan het licht dat recent nog zes vrouwen met gloeiende ijzerstaven gefolterd werden en een maand geleden werd een vrouw levendig verbrand.
Amnesty International heeft zich over de begane feiten behoorlijk opgewonden en de regering ter verantwoording geroepen.
En toch wordt er door de politiek-correcte, linkse kerk op gehamerd dat alle culturen evenwaardig zijn.  Een onthoofding hier, een brandstapel daar, een foltering hier, een verkrachting daar… moet kunnen.

 Floriaan Terbeke
Bron: AFP, Berliner Zeitung

2 gedachten over “Exotische cultuur

  1. zou het kunnen dat de Belgische politiek correcte linkse kerk ONZE onvervalste Vlaamse cultuur ook als evenwaardig beschouwd . Ik vrees van niet vermits wij altijd negatieve commentaar hebben op onthoofdingen ,slachten zonder verdoving ,folteringen , struikelbaardhaatpredikers , clitoriswegsnijders , burka’s , hoofddoeken ,stenigen , verkrachten , openbare executies , gedwongen huwelijken . jonge kinderen een oude vetzak aansmeren inplaats van een Barbie pop.. enzovoort enzovoort. Wij schijnen ons niet te kunnen inleven in die prachtcultuur , wij begrijpen er niks van , hebben geen respect voor de Vlaamse import-helden die gaan vechten voor de vrede en de verlossing , wat dat voor Allah ook moge betekenen. Ik heb alle begrip voor die rood groene ( en de rest) hoogmoralisten .Alle middelen zijn goed om dergelijke , enge en schaamteloze rasistische onverdraagzaamheid uit te roeien.

  2. Oejejoei, ik wéét wel dat het uit de tijd van Filips ll stamt, doch, hier, in onze contreien hebben ook redelijk-veel heksenvervolgingen geweest door de “Heilige Roomse Kerk”.
    Men noemde het de Inquisitie onder leiding van Torquemada, en het handboek om heksen te martelen, noemde de Malleus Mallificorum (of zo) —> de namen van àlle verbrande heksen & heksenmeesters kan men terugvinden op Jullie pc.
    (de site geweten, doch, in de loop der tijden, helaas vergeten) :o(

Reacties zijn gesloten.