EU omkoopschandaal?

Government authorizes publication of GRECO report - Newsbook

Eén der mogelijk grootste corruptieschandalen in de geschiedenis van de EU wordt stil gehouden. En omdat het gebeuren zo onaangenaam is houden de meeste zgn. “onafhankelijke” media zich verplicht niets te zien, niets te horen, en vooral niets erover te berichten.

Stella Kyriakides, de EU- “gezondheidscommissaresse”, die de beruchte vaccincontracten getekend heeft, schijnt in een corruptieschandaal van een gigantische omvang verwikkeld te zijn. Sommigen zijn er nu al zeker van dat ze door de farma-industrie omgekocht werd.

Op de gemeenschappelijke rekening van mevr. Stella Kyriakides en haar echtgenoot doken namelijk onverwacht 4 miljoen euro op. Nu verdienen ze daar in de EU wel veel geld – te veel volgens menigeen, maar 4 miljoen euro is toch van een heel andere orde. De Cypriotische pers heeft het nu reeds over – we citeren letterlijk “passieve omkoping”.

Het geld belandde via de tweede grootste bankinstelling, de Cyprus Cooperative Bank, die al meermaals met belastinggeld gered moest worden en in feite eigendom van de Cypriotische staat is, op de gezinsrekening van mevr. Stella Kyriakides en haar echtgenoot Kyriakos Kyriakidis. Om een schandaal te vermijden probeerde men de overschrijving als een “lening” te camoufleren.

Nogal onwaarschijnlijk, want de EU-gezondheidscommisaresse en echtgenoot hebben geen onderpand om een krediet van deze omvang te kunnen krijgen. Zoals een verslag van het Cypriotische Rekenhof al vastgesteld heeft, zal het echtpaar Kyriakides niet in staat zijn deze gigantische som terug te betalen, noch uit haar loon, noch uit andere bronnen… waarmee we bij het vermoeden terug komen. Gaat het om een neplening als mistgordijn voor corruptie?

Nadat b.g. feiten aan het licht kwamen, probeert Stella Kyriakides zich eruit te praten. Zij probeert – na de publicaties in de Cypriotische media – de situatie op elke denkbare wijze te ontmijnen. Zij probeert het te doen uitschijnen dat het geld niets met de vaccincontracten te maken heeft. Zij probeert met afleidingsmanoeuvres het smeergeldvermoeden te doen vergeten, die in ruil voor de gunstige voorwaarden de intussen beruchte vertraagde, resp. beperkte leveringen mogelijk maakten. Intussen schrijven de terughoudende, voorzichtigere Cypriotische kranten over een passieve omkoping. Het door de EU ingeleide proces tegen AstraZeneca is dan slechts een opvoering voor de galerij en een signaal dat de EU-Commissie de rangen én de lippen gesloten houdt.

Het is niet voor het eerst dat de EU-gezondheidscommisaresse en de Kyriakidesfamilie in een gezondheidsgerelateerd corruptieschandaal verwikkeld zijn. Zij waren het die jaren geleden, verstopt achter de gevel van een bank, de hele oncologische behandeling op Cyprus privatiseerden en vervolgens, zoals gebruikelijk, de kosten van de behandeling opgedreven.

De naam van de familie, die op de kap van kankerpatiënten een vermogen verdiend heeft, werd een begrip in heel het land. Toen de situatie compleet uit de hand liep, kwam de zaak zelfs voor het Cypriotische parlement. Alle volksvertegenwoordigers, met één uitzondering, stemden ervoor de kankerbehandeling te nationaliseren en de prijs voor de behandeling te doen dalen. De ziekte zelf, kanker, nam wel op een heel eigen wijze wraak: mevr. Kyriakides kreeg borstkanker. Met als gevolg dat zij nu als een gezondsheidsgoeroe ten strijde trekt met een EU-versla-kanker-plan.

Stella Kyriakides is dus nu de EU-verantwoordelijke voor de gezondheid van alle EU-onderdanen. Zij heeft de vaccincontracten ondertekend. Zij moet nu verantwoording afleggen hoe 4 miljoen euro op de gezamenlijke bankrekening belandden.

Stella schuift de schuld in de schoenen van haar echtgenoot. In de transparantieverklaring aan het EU-parlement had Stella opgegeven dat haar man een bezige bij / zakenman is. Volgens haar “Verklaring der financiële belangen” draagt hij bij negen verschillende bedrijven de titel van “directeur” of “voorzitter van het bestuur”, bezit echter geen vermogen.

De firma Maralo, waarvoor haar echtgenoot het omstreden krediet zou gekregen hebben, staat niet vermeld in b.g. financiële verklaring dd. januari 2021, alhoewel hij ook daar de titel van “directeur” draagt. Wel staat er vermeld dat hij bij een niet nader genoemde firma aandelen zou hebben – misschien zou het om Maralo kunnen gaan.

Het Cypriotische Rekenhof geldt als één der belangrijkste onafhankelijke instellingen dat optreedt tegen corruptie. Verleden jaar heeft het er toe bijgedragen dat het “gouden paspoort” en “visa”-verkopen in de openbaarheid gebracht werden. Politici werden tot aftreden gedwongen. Haar voorganger-commissaris Stylianides was ook niet onomstreden en zou om die reden niet herbenoemd geweest zijn. De EU zou naar verluidt de zaak onderzoeken.

Bronnen: BorsOnline / Magyar Nemzet

https://daserste.ndr.de/panorama/aktuell/Ehemann-von-EU-Impf-Kommissarin-Kyriakides-unter-Korruptionsverdacht,kyriakides100.html