EU-cijferdans

CijferdansEU-cijferdans

Wilt u weten hoeveel de EU-potentaten aan reiskosten uitgaven?  Neen, u wilt het niet weten.  Het is zondag, hoogzomer, mooi weder.  Waarom uw dag van rust, peis en vree verbrodden met cijfers?  Vooral dan met cijfers, die door uw belastinggeld betaald werden.
Zeg dan bij de volgende verkiezingen niet dat u het niet wist.  En vult u misschien weer dat verkeerde bolletje in.  Dat risico kunnen we niet lopen.

Barosso gaf in 2012 bijna drie keer zoveel uit als de bazin van buitenlandse zaken, de lieflijke Catherine Ashton, nl.  € 649,336.72, die zelf ‘slechts’ € 280,962.69 aan reizen besteedde en op de verdienstelijke derde plaats de ontwikkelingscommissaris Andris Piebalgs met € 202,406.94.

In 2013 bleek Barosso eerder huiselijk te worden want Ashton bekleedde de eerste plaats met € 468.728,77, gevolgd door Barroso met € 262.058,89 en Piebalgs met € 235.343,42.
Nog een reislustige commissaris, met uitgaven boven de  € 100,000 per jaar, was Olli Rehn die wegens de eurocrisis bijzonder veel zijn valiezen moest in- en uitpakken naar ‘zuidelijke‘ economieën die met EU-geld er bovenop moesten gebracht worden.

We gaan ze niet allemaal opnoemen, maar het mag duidelijk zijn dat de heren en dames die ons bij de financiële les moeten houden, zelf geen Ryanairticketje kopen om hun EU-plicht te vervullen. In totaal besteden de commissarissen € 3.4 miljoen in 2012 en € 3.3 miljoen in 2013 aan verplaatsingen om onze EU-wensen waar te maken.

Een gedetailleerd verslag kon niet verstrekt worden omdat dit “een buitenproportionele administratieve last” zou betekenen en het bovendien niet met de “bezorgdheid over de privé sfeer” in overeenstemming was.

Er bleek dat Barosso – tot ieders verbazing – nogal wat reisonkosten gepleegd had tijdens lange weekeinden naar en in zijn heimat, Portugal.

Er wordt benadrukt dat men poogt de de kosten zo laag mogelijk te houden.  Zo zou Ashton nogal eens een keertje het vliegtuig gedeeld hebben met Van Rompuy.  Honi soit qui mal y pense… Barosso daarentegen gaat altijd alleen op stap.

Terwijl we nu toch bij de ‘kleine’ cijfertjes beland zijn, kunnen we het meteen ook over ‘representatiekosten‘ hebben. U weet wel: het obligate drankje of broodje dat aan gasten gegeven wordt.
De commissieleden staan bovenaan op een erepodium, vooral voor middageten met ‘andere regeringen’, die op bezoek komen: : € 39,790.49 in 2012 en € 98,837.21 in 2013.
Ook daar heeft Barosso het meest zijn bankkaart bovengehaald: € 70,647.96 in 2012,      € 39,933.25 in 2013.
De Italiaan Antonio Tajani, commissaris voor industrie,  voldeed aan alle verwachtingen op culinair gebied met € 20,552.18 in 2013.

Wilt u alle voorhanden zijnde cijfermateriaal – met uitzondering van de ‘buitenproportionele administratieve last en de uitgaven in conflict met de privé sfeer nalezen – dan volgt u gewoon dit bruggetje naar EU-transparantie.

EUObserver

FT

8 gedachten over “EU-cijferdans

 1. Ge moet het maar doen ! Zoveel reizen omwille van het heil , de zegen en de welvaart voor de Europese burgers te verzekeren . Dan zijn er van die “azijnpissers” die commentaar hebben op die hardwerkende reizigers . Vergeet niet , ze reizen niet voor hun plezier , integendeel het is voor hun steeds een “kruistocht” van diplomatie , overuren en bijzondere inspanningen ! Bijna altijd met goede tot zeer goede resultaten die U en mij , een betere toekomst zullen geven , zoals in den tijd , toen een kikker nog in een prins kon veranderen . Ik vraag ook meer begrip voor die Euro parlementariers . Ge moet het zelf maar eens proberen , een aantal uren op een stoel zitten uw handen gevouwen en heel die tijd met uw duimen draaien .

 2. Europa, Gent, de Rijksidee, of de geest tegenover cijfers, getallen en eigenbelang.

  Eigenlijk had men Europa in drie blokken moeten indelen. Het Latijnse, Germaanse en Slavische.
  Leg een Vlaams kind in een Deense wieg of omgekeerd, als het opgegroeid is merk je geen verschil in temperament, aanleg, geest en denken. Afgezien van de normale individuele verschillen bij stamverwanten.
  Met een Spaans of een Slavisch kind in zo’n wieg merk je dat wel, omdat het nu eenmaal zijn aangeboren natuur in zich draagt.
  Die verschillen bestaan er nu ook eenmaal tussen de Europese volkeren.

  In die 14e eeuw was Gent de grootste, rijkste en machtigste stad in Europa. Parijs beweert wel dat zij dat was, maar we gunnen haar het voordeel van de twijfel.
  In dat Gent woonde, leefde, dacht en handelde Artevelde, met zijn op de toekomst gerichte visie en droom. Hij sprak en kende de taal van de Hansa steden, platdutsch – Vlaams en ontwierp een verbond van Germaanse steden.
  Verschaeve goot na een grondige studie over Artevelde, Artevelde’s toekomstvisie in onderstaande, gebalde zinnen. Tot mijn grote verwondering vond ik ze in het Duits vertaald in een werk over de Rijksidee uit 1972.

  “Was Gent mij gevolgd, hoe dicht zouden we het heerlijk doel genaderd zijn,
  een machtig land zou reeds rond Gent geschaard zijn, langs de Noordzee,
  een moederstaat die kinderen zou baren, steeds voort,,
  ‘t was gisteren Brabant, Zeeland, Holland,
  ‘t zou morgen Geldre, Friesland en Westfalen
  en overmorgen heel dat Duitsland zijn, dat Vlaams spreekt
  tot aan Polen toe…
  ‘t Begon zo sterk, dat ‘t einde zeker werd bereikt..
  Had ik Gent eensgezind gevonden”

  “Hätte ich Gent gefunden, wäre Gent mir gefolgt,
  dem herrlichen Ziel wie nah wären wir gekommen.
  Ein mächtiges Land wäre schon um Gent geschart, der Nordsee entlang,
  ein Mutterstaat, der immerfort Kinder gebären würde.
  Brabant war’s gestern, Seeland,Holland;
  morgen würden’s Geldern, Friesland und Westfalen sein;
  und übermorgen dieses ganze Deutschland, das flämisch spricht
  bis an Polens Grenze (Königsberg)
  So stark fing’s an,
  und sicherlich erreicht wäre das Endziel
  hätte vorgefunden ich ein einiges Gent.”

  De schrijver van het Duitse artikel, Dems, haalt die woorden aan om verbondenheid te illustreren, helaas, schrijft hij, vandaag is er in het politieke denken geen historisch bewustzijn meer te bespeuren. We leven in een materialistische euforie die geen vergelijk maatstaven kent, ze masseert de geest van de massa ten voordele van de doelen van de anonieme machten op de achtergrond.

  • Bijkomende opmerking : had Luther zijn bijbel niet in het Hoogduits maar in het Platduits geschreven en daardoor de Lautwechsel niet ingevoerd, dan had waarschijnlijk de hele Platdietse streek, van Brugge tot Königsberg nog dezelfde taal gesproken.
   Trouwens al die kustbewoners verstaan elkaar nog en ONS aloude lied “Naer Oostland willen we rijden” is daar nog overal gekend. Tot in Zweden toe.

   • Anna,
    Een kleine anekdote : Jaren geleden bezocht ik Lübeck en ging mee met een groep onder leiding van een gids, en bestaande uit Duitsers, ik was de enige buitenlander. Voor de rondgang had de gids gepolst naar de respectievelijke afkomst van de deelnemers, en ik had mij voorgesteld als Vlaming “aus Flandern”..
    Op een plaats aangekomen wees de gids op een huis met het opschrift ” Das hoge hus met de tween geveln”. (gezien de reeds verlopen tijd geef ik echter geen garantie voor de juiste schrijfwijze ervan!!) De gids vroeg dan aan de aanwezige Duitsers of ze dit begrepen, maar niemand antwoordde. Vervolgens richtte ze zich tot mij zeggende: ” U als Vlaming zal dit wel begrijpen.. “. En inderdaad ik begreep dit..!!! (tijdens mijn legerdienst heb ik immers ook West Vlaams geleerd!!°
    Uit de gesprekken nadien met de aanwezige Duitsers bleek een totaal gebrek aan kennis over ons gemeenschappelijk verleden. Ze wisten evenmin iets af van Die Fläming..ten zuidwesten van Berlijn!!!
    In Lubeck is er ten andere ook nog een stadspoort in “typische flandrische baustiel” met een klein museum over de Hansa.
    Het is een kopij van de Hallepoort in Brussel.
    Gelijkaardige ervaringen over het gebrek aan historische kennis deed ik op in Wenen met een gids tijdens de rondgang in het kasteel Schönbrunn. Toen ze een opsomming gaf van alle landen die toen deel uitmaakte van de Oostenrijkse- Hongaarse dubbel-monarchie ontbraken de Zuidelijke Nederlanden. Toen ik haar dit vertelde viel ze uit de lucht, en nog meer toen ik haar zegde dat er in Vlaamse steden, straten zijn genoemd naar keizer(koster) Jozef II, keizerin Maria-Therisia..enz. Het kot was helemaal te klein toen ik haar dan zegde dat in Leuven, de Maria Theresiastraat vroeger de straat was met de bordelen!!!!
    Ik onderschrijf dan ook volledige de laatste paragraaf van Uw bijdrage van 15h50. Cui Bono!!

 3. “We leven in een materialistische euforie die geen vergelijk maatstaven kent, ze masseert de geest van de massa ten voordele van de doelen van de anonieme machten op de achtergrond.”

  Dat is inderdaad een juiste omschrijving van de tijdsgeest. Het is één van de stadia die een volk (en in dit verband meerdere volkeren) doorloopt op de weg naar de totale onderwerping en ondergang waarvan het laatste stadium totale apathie is. De huidige tijdsgeest begint sterk te lijken op een toestand van totale apathie, een onverschilligheid voor wat er gebeurt en wat er te wachten staat. Dit wordt in hand gewerkt door het linkse gedachtengoed dat met hun “goed nieuws show” de massa herleid tot een manipuleerbare stof.

Reacties zijn gesloten.