Een verloren heden?

Tussen opgehemeld verleden en teveelbeloofde toekomst: een verloren heden?

Matthias Storme staat stil bij de radicalisering van moslimjongeren en zoekt – met enkele gerenommeerde auteurs onder de arm – een oorzaak in het culturele domein.

“De voorbije weken konden we genieten van enkele debatten rond zogenaamde radicalisering van jongeren, zowat de stempel gebruikt voor het gewelddadig jihadisme van eigen bodem. Er was terecht de vraag of radicaal wel het gepaste woord is: met radicaliteit als dusdanig is niets mis, het hangt ervan af waarin men radicaal is. Er wordt gedebatteerd over de vraag welke veiligheidsmaatregelen in een rechtsstaat aanvaardbaar zijn en welke prijs aan privacy wij bereid zijn in te leveren voor beveiligingsmaatregelen.

En er was natuurlijk het debat rond de ‘integratieparadox’ met als belangrijkste stem Marion van San. Haar onderzoeksconclusies werden wat te snel vereenvoudigd tot de stelling dat ‘jongeren’ des te meer radicaliseren naarmate ze beter maatschappelijk geïntegreerd zijn (school, werk, gemengde vriendenkring). Van San heeft dat ook geschreven, maar het blijft toch vooral interessant om de verklaringen die zij geeft te bespreken, alsook wat ze niet zegt.

Beginnen we met het laatste: die zogenaamde radicalisering is in de meeste gevallen natuurlijk wel te vinden bij gebrek aan culturele integratie.

Opleiding en werk garanderen blijkbaar nog helemaal geen culturele integratie, en dat zal natuurlijk niet beteren naarmate er luider wordt geclaimd dat eenieder zijn eigen taal en cultuur moet kunnen bewaren en daarvoor desnoods maar redelijke aanpassingen moeten worden gedaan in onze regels en gebruiken.

Verder hoedt Van San zich ervoor de radicale opvattingen te benoemen, die nu eenmaal in overgrote mate islamistische opvattingen zijn (al klopt het natuurlijk wel zo dat bij die ‘radicalen’ er ook ‘jongeren’ zijn die van thuis geen moslim zijn dan wel weinig religieus).

Van San zelf verklaart de radicalisering ondanks maatschappelijke integratie in de hierboven genoemde zin vanuit gevoelens van teleurstelling wanneer men ondanks opleiding en werk niet hogerop geraakt en vanuit stijgende verwachtingen die gekoesterd worden door jongeren en leiden tot een gevoel van discriminatie dat een stuk verder gaat dan de werkelijke discriminatie.

Kortom, overspannen verwachtingen. En dan moeten we ook vragen welke factoren maken dat er overspannen verwachtingen zijn. Hoe worden die gekweekt of aangeleerd of minstens bevorderd ? Die overspanning is m.i. ten dele bepaald door de westerse welvaartsstaat en gelijkheidsideologie en ten dele door de invloed van culturen die een claim op absolute waarheid formuleren.

Als men opgevoed wordt met de idee dat men de heren van de schepping is, aan wie de enige echte ware tekst is bekendgemaakt, en alle andere volkeren in onwetendheid leven of de waarheid half vervalst hebben, en dan blijkt dat die andere volkeren wetenschappelijk en technologisch vaak een enorme voorsprong hebben, dan kan dat inderdaad tot zo’n overspanning leiden.

In 1977 verscheen van de hand van de Nederlandse psychiater en wijsgeer Jan Hendrik van den Berg, bekend voor zijn leer van de metabletica, die een groot deel van de moderne geschiedenis poogt te vatten als een geschiedenis van veranderingen in het collectief bewustzijn, het boek Gedane zaken; twee omwentelingen in de Westerse geestesgeschiedenis.’

Daarin voorspelde de auteur voor 2015 een wereldbrand die begint met een rassenstrijd, met name een strijd waardoor landen intern verdeeld zouden zijn. Hij is natuurlijk niet de enige die dat voorspeld heeft. Maar zijn verklaring wil ik in herinnering brengen: ‘Elk land heeft zijn teveelbeloofden’. En wat vooral te veel beloofd werd volgens Van den Berg was gelijkheid: ‘zeg de mensen van Europa dat ze gelijk zijn en ze gaan elkaar allerbloedigst te lijf’.

In 2005 publiceerde Joods-Duitse historicus prof. Dan Diner een boek dat te weinig aandacht kreeg, over het politiek radicalisme in religieus gewaad in de islamitische wereld, namelijk ‘Verzegelde tijd. Over de stilstand in de islamitische wereld’(Versiegelte Zeit, ook in Engelse vertaling: Lost in the sacred) waarin hij het onder meer heeft over de ‘onheilige alliantie’ tussen voormoderne opvattingen uit het Midden-Oosten (kort samengevat een opgeslotenheid in het sacrale) en een postmodern discours dat daartegenover veel te weinig kritisch is.

Tussen een opgehemeld verleden en een teveelbeloofde toekomst ligt er dan veel te vaak een verloren heden.”

Geleend bij Doorbraak, Sprekershoek.

Nvdr: Wij voegen hierbij beeldmateriaal waarin prof. Dan Diner aan het woord is over de islam:

‘Die Islam ist nicht nur Konfession’

en hij pleit ervoor dat de islam zich dient te ‘herconfessionaliseren’, m.a.w. zich te beperken tot een godsdienst zonder meer, zich om te vormen tot een religie zoals de andere religies:

FVE

 

2 gedachten over “Een verloren heden?

 1. Conclusie: wij westerlingen mogen op niets toegeven aan die geimporteerde barbaren wij moeten de import stopzetten en de heethoofden die weigeren zich aan te passen aan ONZE normen, waarden, wetten en cultuur verwijderen zodat terug veiligheid voor de burgers komt.
  Wij hebben die barbaren niet nodig, wij halen ze niet naar hier du laten we diegenen die deze ellende veroorzaakt hebben goed aanpakken, ze liggen ‘soms’ in Brussel in die aquarium hun bankrekeningen na te kijken of alles wel gestort is….
  Alle islamieten, dus alle barbaren verwijderen uit heel Europa is de oplossing dat brengt welvaart, veiligheid en leefbaarheid terug, wij willen geen eurocent spenderen aan barbaren en zeker gen eurocent aan Afrika en het midden oosten want uit die regio komt de meeste ellende.

 2. Wie gaat er mee ?

  De anatomie van de “Islamitische Staat” → Brief van een Belg met gevoel voor humor

  Ik richt mij tot alle moslims van Frankrijk, België en heel Europa.

  Mijn familie en ikzelf willen ons graag in Marokko of Algerije of Turkije vestigen.

  Mijn buren en vrienden, die aan ons gehecht zijn, zouden ons het liefst volgen,

  natuurlijk ook hun familie en de vrienden, daarvan zijn ook weer de vrienden van hen en…

  We zullen dus met heel velen in Uw land zijn; en omdat we allemaal Katholiek zijn,

  moeten er kerken gebouwd worden, en MOETEN wij subsidies krijgen vd Marokkaanse en de Algerijnse Staat,

  daarom moeten er straten worden afgesloten voor onze processies

  (maar wees gerust, bij ons is dit slechts een keer per jaar voor de Heilige Maagd Maria, en niet….5 keer per dag).

  Wij willen dat Uw feesten verboden worden, want dit zou de christelijke gemeenschap die we zijn, beledigen.

  We eisen dat onze kinderen op schoolreis kunnen gaan met een kruisje om hun nek en

  we willen onze sandwich met ham kunnen nuttigen op school of op het werk.

  We eisen varkensvlees, en als we de bak zouden in moeten (best niet) eisen wij, mooie cellen, goeie verwarming, sport accommodatie, kleuren-tv,

  én, én, én dat we ‘s avonds kunnen kiezen uit DRIE verschillende menu’s !

  Wij eisen dat onze katholieke vrouwen in hun bikini op het strand mogen en dat we samen met jullie (mannen + vrouwen)

  samen in één zwembad mogen zwemmen.

  Voor het geval dit verboden wordt, kunt U ons dan het dichtstbijzijnde politiebureau aanwijzen

  waar we onze klacht betreffende discriminatie kunnen deponeren ?

  Ik dank U bij voorbaat voor Uw begrip. Wacht, ik vergeet nog iets……..

  Als mijn dochter Uw vlag in de fik steekt wanneer een sportteam uit België een wedstrijd wint,

  wilt U dan net zo vergevingsgezind zijn zoals wij ? Goed, dan zal ik er voor vloeken…bedankt.

  Getekend,

  Miljoenen normale Europeanen met en zonder geloof !

  Als je de rollen zo eens omdraait, valt pas goed op, waar de politieke correctheid (de walgelijke lafheid) van een aantal Belgische politiekers ons gebracht heeft …

  vooral van de sp.a, groen! , ps en école !

Reacties zijn gesloten.