Een tanende grootmacht kan héél gevaarlijk zijn

“De overmacht van de VS neemt af. In de context van de jaren 1970 zou een oorlog tegen Iran al begonnen zijn een paar dagen na Trumps eedaflegging, mét eensgezinde instemming van alle bondgenoten en alle grote media.”

De redenen waarom de VS afstevenen op een oorlog met Iran zijn geopolitiek en historisch en hebben niets te maken met de retorische argumenten die er nu voor worden ingezet. Het draait om steeds hetzelfde: behoud van totale controle over het Midden-Oosten, waar Iran ongehoorzame spelbreker is.

Noam Chomsky zei jaren geleden over het buitenlands beleid van de VS: “Het kleinste kind met functionerende hersencellen doorziet dat de officiële redenen die de VS aanhalen voor hun buitenlands beleid klinkklare onzin zijn. Gewone Amerikanen maken zich al evenmin illusies over de nobele motieven die door hun regeringen worden aangehaald. Alleen mensen met een hoge opleiding en journalisten zijn voldoende geïndoctrineerd om echt te geloven in dat geleuter over mensenrechten, democratie, vrede en de uitzonderlijke missie van de VS.”

Lees meer…