Een kleine lichtblik in een duistere wereld

Het “Geweten” mocht weer in actie treden. Het EUropees Hof voor de Rechten der Mensachtigen heeft gevonnist dat een transman, die een kind krijgt, “moeder” mag genoemd worden.

Een transman uit het steeds gekker wordende Duitsland, die in de geboorteakte van haar kind als “vader” wou vermeld worden, werd afgewezen – waarmee trouwens vonnissen van meerdere Duitse rechtbanken bevestigd werden. Er is geen sprake van zware discriminatie, zo verklaarde het Geweten dinsdag in Straatsburg. De eiser werd geboren als zijnde een vrouwelijk specimen van de zoogdierenklasse “mens” en had een kind op de wereld gezet nadat diens identiteit als “man” reeds juridisch geboekt stond. ( Lees: vonnis ECHR 105 (2023) – 04.04.2023 )

De Duitse federale rechtbank vonniste vooraf tegen de eis van de transman met argumenten over de biologische oorsprong van de “mens”: “De moeder is de persoon waaruit het kind geboren werd. Aan het verband tussen de voortplantingsfunctie en het geslacht is niet te tornen!”

… We hebben intens medelijden met het kind dat in dit gekkenhuis moet opgroeien.

Heel geslachtsbewust Duitsland stond de laatste dagen op zijn kop nadat de “Tagesschau” in een bericht over de nieuwe invulling van kraamverlof der ouders niet over de “moeder“, maar wel over de “geboortegevende persoon” sprak om, zoals het in moderne woke-tijden hoort, transmensen niet uit te sluiten. Onmiddellijk daarop begon het debat. Markus Söder (CSU), premier van de Freistaat Bayern, had het over “woke-waanzin” bij de zender. En de voormalige federale ministerin voor het gezin, Kristina Schröder (CDU), uitte haar bezorgdheid over moeders die beroofd worden van hun geslachtelijke identiteit “vrouw”.

De “Tagesschau” heeft intussen in “achteruit” geschakeld en gebruikt weer het normale begrip “moeder”.

Alle gekheid op een stokje: zou het KMSH toestaan dat we onze teef aanbieden als dekreu?…