Ecolo: de verankerde waarden van links

Ecolo, de Franstalige evenknie van Groen! heeft een nieuw politiek manifest geschreven.

Ze zeggen het niet met zoveel woorden dat ze tot de linkse partijen behoren maar ze plaatsen zich in de traditie van “bewegingen die de waarden van links al twee eeuwen verankerd hebben”.

Dat is op zich niks nieuws, maar tot onze verbazing gaan ze wel op ramkoers met de nievanhier-landgenoten die de koran steeds in hun binnenzak of handtas bij de hand hebben.
In het manifest sommen ze enkele prioriteiten op, zoals de scheiding van kerk en staat, de gelijkheid van man en vrouw, pleiten voor een cultuur van respect, tolerantie en erkenning…

Het zou ons verbazen als de nievanhier-kiezers het eens zijn met de hierboven opgesomde wensdromen van de ecologisten.  Ook al is groen de kleur van de islam.

Het zou ons nog meer verbazen als de groene pleiters voor ‘respect, tolerantie en erkenning’ dit ook naar de Vlamingen toe zullen uitdragen en toepassen.  Wij twijfelen er geen ogenblik aan dat ze “de waarden van links” onverminderd zullen in stand houden.  De transfers van Vlaanderen naar Wallonië maken daar ongetwijfeld deel vanuit.

Florent Van Ertborn