Duurzame kafka

In het mooie Beieren heeft Martin Bichler 5 ha zonnepanelen. Of beter: wolkenpanelen. Immers: als de zon haar best doet, dan wordt de zonne-energie niet op het net gezet, niet verder geleid of opgeslagen. Want het net is te zwak daarvoor. En dan wordt “duurzaam” vooral “duur”.

Niet minder dan 170 keer moest dit zonnecellennirwana in 2022 uitgeschakeld worden.

Maar er is hoop. Als men de opgewekte energie kan opslaan in afwachting van later gebruik is het probleem van de baan. Toch? Peter Geigle uit Unterfranken heeft zoiets ontwikkeld. En daar bovenop “duurzaam”. Het systeem werkt zoals de voedingsopslag van een plant: een batterij met vloeistof, zonder lithium of andere metalen. Een batterij die geen brandgevaar vormt. En daar Peter Geigle zijn duurzame batterij binnenkort op grote schaal wil produceren heeft hij bij het federale ministerie van economie financiële steun aangevraagd.

Resultaat: het ministerie weigerde! En zo zal willens nillens deze “duurzame” batterij ook “duur” worden voor de klanten.

En wat met de 5 ha zonnepanelen van Martin Bichler? Wordt het stroomnet opgewaardeerd zodat de verwekte energie niet meer verloren gaat? Jein… Wegens een tekort aan vakkrachten, van de benodigde materialen, van… geld… zal het toch nog zo’n 10 jaar duren.

Zou het dan allemaal nog nodig zijn? Naar verluidt gaat de effectiviteit van zonnepanelen elk jaar achteruit. Wat ook voordelen biedt, ze moeten dan bij zonneschijn niet meer uitgeschakeld worden.

https://www.companyhouse.de/Energiebauern-GmbH-Sielenbach

https://www.cmblu.com/en/home/

https://www.vdi-nachrichten.com/technik/energie/grosser-akku-mit-baukastenprinzip-fuer-industrie-und-gewerbe/