Duitse Grünen hebben een noodplan met onmiddellijke maatregelen…

… voor het geval dat er te veel rechtse stemmen uitgebracht worden op 10 oktober.

Die bayerischen Grünen:

In den ersten 100 Tagen in der Regierung wollen wir Bayern ein Richtungs-Update geben.

Ned.: “Tijdens de eerste 100 dagen in de regering willen we Beieren een richtingsactualisering geven.”

Wat wordt hiermee bedoeld? Lees even mee:

1. Überparteilicher Notfallplan zum Schutz unserer Demokratie

Der Rechtsrutsch in unserem Land nimmt bedrohlich an Fahrt auf. Die Bindekräfte unserer Gesellschaft, der Zusammenhalt und die Kraft der Demokratie schwinden. Bayern braucht aber Bürgerinnen und Bürger, die sich einmischen und engagieren. Die einstehen für unsere Grundwerte und für unsere Freiheit. Wir wollen die Kraft der Vielen, unser demokratisches Miteinander und den Zusammenhalt wieder aufwecken. Als Startschuss werden wir noch vor Jahresende einen überparteilichen Dialog mit zivilgesellschaftlichen Akteuren einberufen. In dieser Runde entwickeln wir einen Notfallplan mit Sofortmaßnahmen für unsere demokratische Gesellschaft.

Ned.: “De rechtsruk in ons land ontwikkelt zich gevaarlijk snel. De samenhang van onze maatschappij en de kracht van de democratie verdwijnen. Beieren heeft echter burgeressen en burgers nodig die zich inmengen en zich erbij betrekken. Die instaan voor onze grondwaarden en voor onze vrijheid. Wij willen de kracht van de meerderheid, van ons democratisch samenzijn en de samenhang weer wakker schudden. Als startschot zullen we nog voor het einde van het jaar een niet-partijgebonden dialoog met de burgermaatschappelijke acteuren bijeen roepen. Tijdens hetwelke we een noodplan met onmiddellijke maatregelen voor onze democratische samenleving zullen ontwikkelen.”

Er staat nergens vermeld hoe deze “niet-partijgebonden noodplan voor de bescherming van onze democratie” er moet uitzien volgens het Grüne boekje. Wordt waarschijnlijk als verrassing na de verkiezingen bekend gemaakt.

Er zijn nogal wat mogelijkheden, waarbij men gewoon de DDR-methodes kan kopiëren en toepassen, zoals bv.:

  • verklikking
  • chantage
  • internering
  • beroepsverbod
  • inbeslagnames
  • schrappen van bankrekeningen en bevriezen van tegoeden
  • goelag

Wat met “burgermaatschappelijk acteuren” bedoeld wordt is duidelijk. Het begrip werd door de communistische voordenker Antonio Gramsci geboetseerd; van hem kwam trouwens ook het concept van de communistische infiltratie in de (al dan niet overheids)instellingen. De Grünen willen gewoon het communisme invoeren, terwijl ze over de zgn. bedreiging van de democratie spreken en vergeten erbij te vermelden dat hun “burgermaatschappij” nooit democratisch verkozen werd.

Op 8 oktober staan er in Beieren (en Hessen) Landtagswahlen (regionale) verkiezingen op het programma. Als het 100-dagen programma van de Grünen werkelijkheid wordt, is het gedaan met de Freistaat. Hopelijk laten de kiezers zich niet verleiden door het vals deuntje van de Grüne rattenvangers.

Hetzelfde thema, uit ons archief: 13.8.2014:

Even ernstig blijven, he!

Over de verkiezingen in Beieren berichtte ook:

Spannende verkiezingen in Beieren – Doorbraak.be