Drijvend droogdok… zinkt

Het klinkt als een late 1-aprilgrap. Dinsdag ochtend zonk een drijvend droogdok in Saka, Japan, naast de pier. Een kraan raakte de bodem van de zee, waardoor het droogdok kantelde. Geen slachtoffers. Flauwe grappenmakers veronderstelden dat het droogdok ingezet werd voor de herstelling en het onderhoud van duikboten. De Hiroshima Maritime Security Department begon een onderzoek. (…)