Door de redding van de euro wordt de gewone belastingbetaler geruïneerd

fly2

HOOGSTE TIJD VOOR VLAAMS BELANG.

Nee mijnheer Anciaux,, het gaat deze keer niet over uw beschermelingen. Het gaat over de Europese Unie. Onze media zwijgen de naweeën van de Italiaanse verkiezingen dood. Maar zijn de problemen nu opgelost? Integendeel, ze gaan pas beginnen.

Nu de kaarten zijn geschud legt Beppe Grillo de zijne op tafel. Hij eist dat de honderden miljard staatssteun aan Italië worden kwijtgescholden. Zo niet stapt Italië uit de euro. Hij wil dat de lire terug in voege komt. Maar wie de schuldenkwijtschelding gaat betalen laat zich raden. Duitsland op kop gevolgd door Nederland en nog een paar “gezonde landen”. Gezonde landen? Dat zijn landen die zich (gedwongen) borg hebben gesteld met het vernuftige Target-2 systeem. Het systeem dat het systeem “Eurobonds” vervangt, dat nota bene weggestemd werd door zowel Duitsland als Nederland. Dat laatste kreeg teveel weerstand in de publieke opinie, vandaar een naamsverandering waar de kiezer niet over valt. Maar de gevaren bleven dezelfde. In geval Italië, Griekenland,…uit de eurozone stappen zal de rekening gepresenteerd worden aan de overblijvers.

Dat zal zeker een kettingreactie tot gevolg hebben. Het ene na het andere dominosteentje zou dan wel eens kunnen vallen. Vandaar de heftige reactie van banken en het bedrijfsleven op de uitslag in Italië. Grillo beweert dat binnen 6 maand de pensioenen en de ambtenarenlonen niet meer zullen kunnen betaald worden. Dus moet de ECB het grootste deel van de duizend vijfhonderd miljard-grote staatsschuld kwijtschelden. Geen peulschilletje zoals u merkt. Italië heeft nu ook zijn Alexis Tsypras en zijn Syriza-partij, die volgens de laatste peiling nu veruit de grootste partij in Griekenland is geworden, gevolgd door “de gouden dageraad”. Geen wonder dat de eurofiele banken en bedrijfsleven er niet meer gerust in zijn. Maar hoe tegensprekelijk ook, het was de Italiaanse industrie die zijn productie naar lageloonlanden liet verhuizen. De loonkost in Italië is te hoog.

Een deuntje dat overal in Europa te horen is. Trouwens in Duitsland komt een nieuwe partij met niet de minsten de kop opsteken. Bernd Lucke is een prof economie die samen met een aantal prominente figuren “Alternative für Deutschland” -partij opricht enkele maanden voor de verkiezingen. Een nachtmerrie voor de Duitse “democraten”, die vrezen dat deze nieuwkomer het voorbeeld van Italië gaat volgen. Peilingen wijzen uit dat ze wel eens de helft van de stemmen zouden kunnen halen. De partij staat voor de terugkeer naar de D-mark. Intussen staan Duitsland, Nederland en Finland met vele honderden miljarden garant via dat Target-2 systeem in geval de uittocht van landen als Italië …begint en hun schulden weigeren te betalen.

In het kort betekent dit Target-2 systeem (men zou wel gaan denken aan een ongeleid projectiel) niets minder dan dat een land garant staat voor de bedragen van de export van goederen naar een land als Italië, Spanje of Griekenland….Dus, stel dat Italië eruit stapt en betaalt zijn factuur niet, het land dat garant stond, opdraait voor deze factuur. In Nederland loopt dit bedrag al aardig op boven de 200 miljard. In Duitsland nog een stuk meer.

Het zal u zeker niet verbazen dat de banken met de eisen van Grillo niet opgezet zijn. Maar het systeem betekent in feite dat de gewone burger, als het puntje bij ‘t paaltje komt zal opdraaien voor deze dure grap. Want wie zijn de banken? U en ik met ons spaarpotje, hetwelke intussen tot de laatste euro bekend staat .

In feite zijn het, door dit vernuftig systeem, de grote banken, de aandeelhouders en de exportindustrie die profiteren van de euro en de miljardenstroom van noord naar zuid. Of met andere woorden: de gewone belastingbetaler wordt door de redding van de euro op termijn geruïneerd. Bent u dan nog verwonderd dat de grote heren in Brussel er alles aan doen om dit gedrocht in leven te houden? Dat men de burger bang maakt voor de gevolgen van een Europees faillissement?

En daar helpen alle “democratische” partijen van de eerste tot de laatste aan mee. Stilaan een misdaad. Uitgezonderd de vermaledijde partij Vlaams Belang. Zij wordt als euro-vijandig weggezet. Zij is de enige partij in dit land, die de waarheid over dit totaal mislukt project aan de kaak stelt. Voor mij zo klaar als pompwater.

Eén partij: het Vlaams Belang! Veel werk aan de winkel voor Philip Claeys en de ganse partij.

De vlieg

Eén gedachte over “Door de redding van de euro wordt de gewone belastingbetaler geruïneerd

 1. Iedereen met een klare kijk op de gang van zaken heeft het gezien én ziet het nog dagelijks nl: de totale vernietiging van Europa nota bene door Europeanen en religiefanatici wat nogmaals bewijst dat “Religie & politici de grootste vijanden zijn van Democratie”.
  Wil Vlaanderen niet meegesleurd worden richting diepe afgrond dan moet Vlaanderen de gigantische roofpraktijken van de franskiljons én de vreemdelingen op de Vlaamse welvaart dadelijk stopzetten, dat brengt terug welvaart, veiligheid & leefbaarheid.
  het is niet 1 minuut voor 12 maar reeds 15 minuten over 12 zeker als men de wanpraktijken leest wat zich afspelen in Gent en uiteraard ook in nog veel andere steden t.o.v illegalen, mensen die hier helemaal niet zouden mogen zijn.
  Laten we die bende van dat EU gedrocht wegjagen want ze verwoesten alles wat Europa rijk gemaakt heeft, dus terug grenscontrole en alles dumpen wat geen toegevoegde waarde heeft voor Vlaanderen en niemand binnen die niet kan voorzien in zijn eigen onderhoud.
  Elk jaar bestolen worden van ± 15 miljard euro om een decadent profitariaat aan de vreet te houden is geen kattenpis, laten we die ± 15 miljard euro maar heel snel besteden aan nuttigere dingen z.a. staatsschuld verlaging, loonlasten verlaging, belasting verlaging, dat komt iedere Vlaming ten goede.

Reacties zijn gesloten.