“Deze kans krijgen wij in onze levens mogelijk nooit meer.”

Een citaat uit de motivering van Michael Gove, de Britse Justitieminister, deel uitmakend van het Cameron-kabinet

Michael Gove legt uit waarom hij voor een Brexit pleit
Al wekenlang worstel ik met de moeilijkste keuze van mijn politieke loopbaan. Maar moeilijke keuzes maken is waar politici voor betaald worden. Niemand wordt gedwongen om het parlement in te gaan, niemand wordt verplicht om een ministerschap op zich te nemen. Als je die rollen op je neemt, wat een groot privilege is, neem je daarmee grote verantwoordelijkheden op je schouders.

Ik werd aangemoedigd door David Cameron om voor het parlement te kiezen en hij heeft me de kans gegeven om te dienen in wat ik zie als een goede, hervormende regering. Ik denk dat hij een uitstekende premier is. Er is, zover ik kan zien, slechts één belangrijk onderwerp waarop we van mening verschillen.

En dat is de toekomst van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie.

Het pijnigt me om het oneens te moeten zijn met de premier op om het even welk onderwerp. Mijn instinct zegt me dat ik hem in voor- en tegenspoed moet steunen.

Maar ik ik kan niet onder de keuze uit die de premier ons allen heeft voorgelegd. Over een paar maanden krijgen we allemaal de keus om te beslissen of het VK in de Europese Unie moet blijven, of dat we moeten vertrekken. Ik ben van mening dat ons land vrijer, eerlijker en beter af zou zijn buiten de Europese Unie. En dat ik, op dit beslismoment, niet trouw zou zijn aan mijn eigen overtuigingen als ik op dit moment niet eerlijk zou zeggen wat ik geloof.

Ik wil geen afbreuk doen aan de toegewijde inspanningen van de premier om een betere deal voor Groot-Brittanië te bedingen. Hij heeft met moed en vasthoudendheid onderhandeld. Maar ik denk dat het VK sterker is buiten de EU.

Het recht om een regering te wisselen
Mijn uitgangspunt is simpel. Ik geloof dat de bestuurlijke keuzes die ons leven bepalen, de wetten waar we allemaal aan moeten gehoorzamen en de belastingen die we allemaal moeten betalen moeten worden bepaald en vastgesteld door de mensen die we zelf kiezen, en die we buiten kunnen gooien als we verandering willen. Als je macht verstandig wil toepassen, en als je corruptie en zelfgenoegzaamheid wilt voorkomen, dan moet je het publiek in verkiezingstijd het recht geven om wetten te veranderen en regeringen te wisselen.

Ons lidmaatschap van de Europese Unie belemmert ons om grote delen van de wet te wijzigen en blokkeert het maken van vrije keuzes over zaken die invloed hebben op al onze levens. Wetten waarmee burgers in dit land bestuurd worden, worden bepaald door politici uit andere landen waar we nooit op gestemd hebben en die we niet kunnen afzetten. We kunnen onze boosheid botvieren op gekozen volksvertegenwoordigers in Westminster, maar wie er ook in de regering in Londen zit, kan de btw niet verwijderen of verlagen, kan geen staalfabriek steunen in zware tijden, kan niet de huizen bouwen die we nodig hebben en waar we ze nodig hebben, en mag geen individuen die hier niets te zoeken hebben het land uitzetten. Ik ben van mening dat dit moet veranderen. En ik geloof dat zowel de lessen uit ons verleden als de ontwikkeling van de toekomst naar een niet te stuiten pleidooi voor verandering leiden.

De mogelijkheid om te kiezen wie ons bestuurt, en de vrijheid om wetten die ons niet aan staan te wijzigen, zijn in het verleden veiliggesteld door radicalen en liberalen, die de macht van onaantastbare regenten afnamen en in de handen van het volk legden. Als gevolg van hun toewijding hebben we een systeem ontwikkeld – en geëxporteerd naar naties zoals de Verenigde Staten, India, Canada en Australië – van democratisch zelfbestuur dat tot vrede en voorspoed voor miljoenen mensen heeft geleid.

Onze democratie doorstond de tand des tijds. We toonden de wereld wat een vrij volk kan bereiken als het de vrijheid krijgt om zichzelf te besturen.

De EU is een bewezen mislukking
In Groot-Brittanië werd de moderne juryrechtspraak bedacht, we richtten het eerste vrije parlement op, we verzekerden dat niemand willekeurig kan worden opgesloten in opdracht van een grillige overheid, we dwongen onze leiders om te erkennen dat ze besturen met toestemming van het volk en niet vanuit een verworven of geclaimde rechtspositie, we voerden de wereld aan in het afschaffen van de slavernij, we zorgden voor vrij onderwijs voor allen, een verzorgingsstaat, het ziekenfonds van de National Health Service en een publieke omroep die wereldwijd gerespecteerd wordt.

In contrast met die wapenfeiten, en niettegenstaande de idealen van de oprichters van de Europese Unie en de goede intenties van zo veel leiders, heeft de EU op veel fronten bewezen een mislukking te zijn. De euro heeft tot economische misère geleid voor de armste Europeanen. De reglementen van de Europese Unie hebben voor diepgewortelde massawerkloosheid gezorgd. Het immigratiebeleid van de EU heeft mensensmokkelaars in de kaart gespeeld en tot kampementen vol wanhopige vluchtelingen aan onze grenzen geleid.

Verre van het bieden van veiligheid in een onzekere wereld, zijn de beleidsmaatregelen van de EU een bron voor instabiliteit en onveiligheid geleid. Prikkeldraad snijdt wederom kris-kras door het continent, historische spanningen tussen landen als Duitsland en Griekenland zijn weer aan de oppervlakte gerezen en de EU is onmachtig gebleken in het te lijf gaan van de huidige crises in Libië en Syrië. Het voormalige hoofd van Interpol zegt dat het binnengrenzenbeleid van de EU nog het meeste lijkt op ‘het ophangen van een welkomstbordje voor terroristen’ en Scandinavische landen die zich ooit zo trots beriepen op hun openheid, zijn zich aan het afsluiten. Al deze factoren, gecombineerd met volkswoede over het tekort aan politieke rekenschap, hebben extremisme aangewakkerd – waardoor extreem-rechtse partijen op het gehele continent nu sterker zijn dan ooit sinds de jaren ‘30 van de vorige eeuw.

Analoge unie
De EU is een instituut dat in het verleden geworteld is, en het heeft bewezen dat het niet in staat is om hervormingen te faciliteren die het hoofd kunnen bieden aan de grote technologische, demografische en economische uitdagingen van onze tijd. Het systeem is ontwikkeld in de jaren ’50 en ’60 en net zoals andere installaties uit die tijd die toen zo modern leken, van torenflats tot telexen, is het nu hopeloos achterhaald. De EU probeert alles te standaardiseren en reguleren, waar het juist diversiteit en innovatie zou moeten aanmoedigen. Het is een analoge unie in een digitaal tijdperk.

De EU is zodanig ingericht dat het de macht en de controle bij de elites houdt, in plaats van bij het volk. Ondanks dat we buiten de eurozone verkeren, zijn we toch onderworpen aan een ongekozen Europese Commissie die dagelijks nieuwe wetten genereert, en aan een ontoerekenbaar Europees Hof in Luxemburg dat haar juridische bereik wekelijks uitbreidt, waarbij het zich steeds vaker beroept op het Verdrag van Lissabon uit 2009 (de ‘Europese Grondwet’), die de EU meer macht en reikwijdte geeft dan ooit tevoren. Deze groeiende EU-bureaucratie is een handrem op elk maatschappelijk vlak. De wetten van de EU dicteren alles van het maximale formaat voor flessen olijfolie (vijf liter) tot de afstand die huizen moeten hebben van heide, om te voorkomen dat huiskatten op vogels gaan jagen (vijf kilometer).

Los bezien zijn deze regels wellicht komisch. Maar gezamenlijk, en het zijn er tienduizenden, staan zij creativiteit, groei en vooruitgang in de weg. Regels als de EU’s klinische test-richtlijn heeft de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen vreselijke ziektes geremd, en de ECJ-bepalingen omtrent het data-bescherming-dossier bemoeilijken de groei van internetbedrijven. Als minister heb ik honderden EU-regels op mij bureau zien verschijnen, waarvan er geen een door het Britse parlement aangevraagd was, waarvan er geen een ons vrijer, rijker of rechtvaardiger maakte, en die niet meer door mijzelf of andere Britse politici aangepast konden worden.

De Britse overheid is geen baas meer in eigen land
Het is moeilijk te overschatten in hoeverre de EU een minister ervan weerhoudt de zaken uit te voeren waartoe hij verkozen is, of hoe de EU een minister ervan weerhoudt zijn inschattingsvermogen te gebruiken om te bepalen wat het beste plan van aanpak voor het volk van dit land is. Ik had al lange tijd zorgen over ons lidmaatschap van de EU, maar de ervaring met regeren heeft mijn overtuiging dat we moeten veranderen alleen maar gesterkt. Elke dag wordt een minister verteld: ‘Ja minister, ik begrijp het, maar ik ben bang dat dit tegen EU-regelgeving in is.’ Ik weet het. Mijn collega’s in de regering weten het. En het Britse volk zou het ook moeten weten. Uw overheid is, uiteindelijk, niet de baas over honderden dossiers die er zeer toe doen.

Door de EU te verlaten kunnen wij de touwtjes terug in handen nemen. Inderdaad, wij kunnen de rest van Europa laten zien hoe te floreren. In plaats van bitter en afgunstig te mopperen en klagen over de zaken die we niet kunnen veranderen, kunnen we een optimistisch, vooruitstrevend en daadwerkelijk internationalistisch beleid vormgeven, als alternatief voor de weg die de EU is ingeslagen. We kunnen leiderschap tonen. Net als de Amerikanen die hun onafhankelijkheid uitriepen en nooit meer achterom keken, kunnen wij een voorbeeld worden van wat een inclusieve, open en innovatieve democratie kan bereiken.

We kunnen de miljarden die we aan de EU geven – geld dat wordt vergooid aan grootse parlementaire gebouwen en bureaucratische idioterie – terugnemen, en dit investeren in techniek, wetenschap, scholen en leergelegenheden. We kunnen ons ontdoen van de regelgeving die grote bedrijven gebruiken om concurrentie te vernietigen, en in plaats daarvan nieuwe start-ups en creatief talent steunen. We kunnen handelsovereenkomsten en partnerschappen sluiten met naties over de hele wereld, en ontwikkelende landen helpen groeien en profiteren van snellere en betere toegang tot nieuwe markten.

De EU is bang voor autonoom Brits succes
We zijn ‘s werelds vijfde economie, met de beste strijdmacht van welke natie dan ook, meer Nobelprijzen dan welk Europees land dan ook, en de meeste topuniversiteiten van Europa. Onze economie is dynamischer dan de eurozone, we hebben de meest aantrekkelijke hoofdstad ter wereld, de grootste “soft power” en wereldwijde invloed van alle landen, en een leidende rol in zowel de NAVO als de VN. Zijn wij werkelijk te klein, te slap en te machteloos om een succesvol zelfbestuur te voeren? Integendeel, de reden dat EU-bureaucraten zich tegen ons vertrek verzetten is dat zijn bang zijn dat ons succes buiten de EU alleen maar de schaal van hun mislukking zal belichten.

Deze kans krijgen wij in onze levens mogelijk nooit meer. Dat is waarom ik bij mijn principes blijf, en de kans grijp die dit referendum biedt om de EU – een instituut dat vast zit in het verleden – te verlaten, om een betere toekomst te omarmen.

Michael Gove
Lord Chancellor
Secretary of State for Justice

Vertaling met dank geleend bij GeenStijl

5 gedachten over ““Deze kans krijgen wij in onze levens mogelijk nooit meer.”

 1. Prachtig en waardevol artikel.
  De EU is zoals een grote koranschool en hun imams kennen slechts één absolute en onaantastbare waarheid.
  Hopelijk vinden de Britten als eerste de moed om hun europese hoofddoek af te werpen.

 2. Natuurlijk is De Europese Unie een grandiose mislukking ,om tot dat besluit te komen moet ge geen minister zijn , maar gewoon het gezond verstand laten werken Het is al zo moeilijk , om wat we voorlopig nog Belgie noemen , in harmonie samen te leven met onze Waalse broeders die ondanks onze financiele steun , minachten. Wat kan het dan worden met al die verschillende 28 volkeren , met een eigen leefwijze ,taal en cultuur . Bij overmaat van ramp halen ze nog een troep Islamieten binnen waar wij totaal geen enkele raakpunt mee hebben . Geen verrijking, geen voordelen , enkel last en miserie , het kost ons pakken geld . Bij die nieuwkomers of zogezegde fluchtelingen , zijn er velen die de naam “mens” niet verdienen. Het enigste dat hun aan een mens doet denken is….dat zij zoals wij , rechtop kunnen lopen. Aanslagen moorden verkrachtingen als we dat verrijking moeten noemen , inderdaad , dan zijn wij enorm verrijkt . Ik hoop uit ganser harte dat na een Brexit , ook een Belexit , Nedexit , Franexit , Germexit en andere exitten zullen hopelijk volgen . Geen bemoeienissen meer . Voor mij mogen ze blijven bestaan maar enkel en alleen voor het organiseren van “spel zonder grenzen” en …..
  het ” Euro-songfestival ” Op die manier kan Verhofstadt , Junckers (schenk ze nog eens in) en andere grootlichten blijven , want ze zijn uitermate geschikt om feestjes te organiseren .

  • geachte René,
   wij kunnen er alleen maar van dromen hier in ons apenland dat geregeerd wordt door mensen zonder enige Europese visie, dat de Brexit doorgaat.
   Europa werd ons sinds de eerste dag door de strot geduwd en onze bevolking heeft nooit de mogelijkheid gehad om ja of nee te zeggen. De partijen beslissen. Het Europees Parlement is voor 80% bevolkt door uitgebluste of gebuisde politici, die nog eens goed aan de vetpotten kunnen zitten.
   Wij mogen enkel naar de stembus gaan om ja of neen te zeggen tegen de kandidaten die “zij” gekozen hebben. Dit is een permanente aanfluiting van de democratie. Idem voor alle andere regionale of federale verkiezingen.

   Een Belexit, en bij uitbreiding een Vlaxit is hier meer dan dringend nodig.

 3. Ofwel is Gove oerdom ofwel liegt hij tegen de sterren op.
  De EUSSR is immers een project dat kadert in de NWO waarachter de banksters van The City (Londen) schuil gaan met de RKM in de hoofdrol. Het doel van de EUSSR, maar ook van de ECB, de euro , Schengen enz..is er opgericht Europa(het Avondland) te vernietigen, via de inzit van tal van wapens waaronder o.a de vreemdelingeninvasies.
  Uit deze puinhoop dient dan de NWO ten hemel op te stijgen zoals de duivel uit een Lucifersdoosje en cfr het principe ordo ab chao.
  Het Engelse volk heeft niets te beslissen, en het referendum zal dan ook vervalst worden zoals het ref. over de Schotse onafhankelijkheid.
  De belangen van de verschillende volkeren in G.B. spelen dan ook niet de minste rol.
  Bovendien heeft Cameron niets bereikt en is naar huis gekomen met een “dode mus”.
  Intussen zijn de intimidatiecampagnes al gestart :
  http://www.zerohedge.com/news/2016-02-21/cameron-unleashes-project-fear-uk-military-leaders-warn-against-brexit-threat-nation
  met citaat :
  “Just as the government did in the lead up to The Scottish Referendum in 2014, it appears David Cameron is already unleashing resorting to the so-called Project Fear. As The Telegraph reports, following Boris Johnson’s lack of acquiescence to Cameron’s call for no Brexit, more than a dozen of the country’s most senior military leaders will argue that Britain should vote to stay in the European Union because of its importance to national security.”(=einde citaat).
  Zelfs Putin en de Russische dreiging wordt er al bij gesleurd :
  “However it is likely to lead to accusations from eurosceptic campaigners that the Prime Minister is resorting to “Project Fear” to make the case for staying in the European Union.
  Michael Fallon, the Defence Secretary, said in an article for The Sunday Telegraph that Vladimir Putin, the Russian President, wants Britain to leave the European Union.
  He said: “It is not scaremongering to ask which result Putin would favour. If we left, the European Union for the first time in its history would be smaller and weaker. That’s obviously in Russia’s interests.”
  The challenges of Russian aggression and international terrorism are global and transnational and Britain “cannot afford” to be alone, he said.
  So be afraid Brits, without the help of your Brussels-led ‘comrades’ you are a defenseless, weak island nation facing the threat alone of ISIS and Russia. We sure have come a long way from “we’ll fight them on the beaches…”(=einde citaat).
  Nog een beetje en den Dolf staat opnieuw voor de deur!!
  Er is echter hoop voor alle landen die er willen uitstappen :
  http://www.zerohedge.com/news/2016-02-21/french-president-threatens-suspend-nations-elect-far-right-polticians
  met citaat :
  ““French President Francois Hollande warned Friday that an EU member state could be sanctioned if the extreme-right came to power there — and could even be suspended from the bloc,” AFP reports.
  “A country can be suspended from the European Union,” the President told France Inter radio.”(=einde citaat).
  De oplossing ligt dan ook voor de hand!! In eerste instantie toch.
  We moeten immers ook rekening houden met een ingrijpen van het Europees leger. (of wat er moet voor doorgaan).
  Met wat is Gove dan ook bezig via zijn “brief…?”.
  De schade voor de Torys beperken als er geen Brexit komt, waarvan Gove heel goed weet dat die er niet zal komen, en bovendien zal blijken dat het recente akkoord(sic), niet veel voorstelt!!.
  Als een dergelijk man op die positie zo een brief schrijft, dan gebeurt dit niet zomaar.

 4. Nog een aspect van het referendum= de datum :
  http://www.davidicke.com/headlines/eu-referendum-clashes-glastonbury-euro-2016/
  met citaat :
  “The Prime Minister has set June 23 as the day of the EU referendum – but thousands may well not be in the mood for voting, as the dates clashes with both Glastonbury music festival and Euro 2016 games.
  Masses of England, Wales and Northern Ireland football fans could still be in France if their teams make it through the group stages of the Euro 2016 football tournament.
  England and Wales, who are both in group B, are due to finish their group matches by June 20, and could still be there by the end of the week if they make it through to the last 16.’”(=einde citaat).
  TOEVAL!!!!

Reacties zijn gesloten.