Democratische bemoeienissen en vredesplannen…

De prelude van de huidige toestand:

Mijmerend over zijn presidentschapsjaren gaf Obama toe dat de Amerikaanse inmenging in Libië zijn grootste fout was:

Eerst klonk hij nog zo:

Lieftallige Hillary Rodham, gewaardeerde echtgenote van Bill Clinton, is zich van geen kwaad bewust. Obama was verantwoordelijk:

Trump waste zijn handen in onschuld. Gaddafi moest weg, maar dat had hij liever met een zachtere aanpak gezien. En beschuldigt Hillary van criminele feiten en domheid. Hoe kon ze??? … Vervang nu eens de naam Hillary met Trump en Libië met Syrië…