“De noden van het Amerikaanse volk” worden gelenigd

You Are About To Lose Your Sanity AND Freedom of Speech! - Imgflip

Als hekkensluiter van het jaar 2020 brachten House-woordvoerster-voorzitster Nancy Pelosi, bijgestaan door volksvertegenwoordiger-partijgenoot Jim McGovern, voorzitter van het zgn. “Regelscomité”, “gedurfde” voorstellen op tafel.

Pelosi stelde dat ze als voorzitster uitermate verheugd was de “visionaire” nieuwe regeltjes van Jim McGovern bij te treden. De Democraten zijn er immers trots op te willen ijveren voor “het meest inclusieve parlement van heel de geschiedenis”. We citeren de triomfantelijke Pelosi, die hiermee wil “tegemoet komen aan de noden van het Amerikaanse volk”:

“Thanks to the leadership of Chairman McGovern and our Members, Democrats have crafted a package of unprecedented, bold reforms, which will make the House more accountable, transparent and effective in our work to meet the needs of the American people,”

De nieuwe regels van het parlement zullen “alle geslachtsidentiteiten eren” door de “persoonlijke voornaamwoorden en familiale verbanden…. geslachts-neutraal te wijzigen”.

In de nieuwe, progressieve, inclusieve, alles-kan-alles-mag woordenschat zullen woorden als “father, mother, brother, sister” – Ned. “vader, moeder, broer, zuster” verdwijnen en vervangen worden door “ouder(s), co-afstammeling(en)-in-de-tweede-graad” (… wij hebben geen Nederlandse vertaling voor “sibling”). Woorden zoals “husband” of “wife” zullen in de toekomst verboden worden en vervangen worden door “huwelijkspartner” en “kind(eren)”.

Kortom: woorden die tot een te snelle conclusie zouden kunnen leiden betreffende de gevoelsmatige of hormonale identiteit zullen uit de jargon der beleidsmakers geweerd worden. Da’s de progressie, de vooruitgang… Graag applaus! (…)

Zouden onderstaande “mensen” er een probleem mee hebben of al dan niet als “vader”, “moeder” of “ouder” aangesproken worden bij het ophalen van hun hulppakket voeding, kleding e.d.

Los van de voorgestelde poco woordenschat blijven wij het een raar fenomeen vinden dat er xxx honderden auto’s aanschuiven voor voedselpakketten: