De erfenis der oorlogsfluisteraars

“Als we oorlog willen voeren, dan vinden we de redenen wel uit.”

U zal de tijdlijn der oorlogen, de hoogdravende verklaringen en de “redenen” nog wel herkennen. Vietnam, Irak, Joegoslavië, Libië, Syrië, Afghanistan, Pakistan, Jemen, Oekraïne… en daar bovenop de economische oorlogen met landen die weigerden naar de pijpen der oorlogsfluisteraars te dansen, zoals Cuba, Venezuela, Libanon…

Video dateert van mei ’22; cijfermateriaal is intussen achterhaald…