De duimschroevenresolutie heeft succes

Terwijl heel de wereld grijnzend geniet van de afgang der “onkreukbare” EU, blijft de EU tegenover de lidstaten de wortel en de stok hanteren.

Viktor Orban moest zich na wekenlang verzet neerleggen bij de oekazes van de EU. De “lening” voor Oekraïne werd door Hongarije uiteindelijk mee goedgekeurd. Het gaat om een reguliere EU-lidstaat-uitkering, 7.5 miljard euro uit de EU-begroting, en 5.8 miljard euro voor de corona-heropbouw. Het is ons niet duidelijk of die laatst vermelde 5.8 miljard euro al dan niet uitbetaald zal worden zonder dat er vooraf voldaan werd aan de anti-corruptie voorwaarden. Dat Orban “zich liet overtuigen” heeft alles te maken dat de corona-heropbouw-gelden dreigden definitief te vervallen indien het corona-opbouwplan niet voor het einde van het jaar goedgekeurd zou worden. Dat is inmiddels geschied; de betaling zal echter pas volgen als Hongarije de 27 hervormingsdoeleinden vervuld heeft, zoals de oprichting van een anti-corruptie-overheid.*

De 7.5 miljard euro komen uit het EUropees cohesiefonds die de levensverhoudingen in structureel zwakkere regio’s moet bevorderen. Niet het gehele bedrag zal voorlopig bevroren worden, maar wel slechts 6.3 miljard euro.

*… onder het kritische oog van de EU-boswachter/stroper?

Handelsblatt