De doos met vergif

De doos met vergif

De Vlaamse oriëntalist en islamcriticus Koenraad Elst zegde ooit dat de koran een doos met vergif is. Er zijn volgens hem veel brave moslims die de doos nooit echt openen, en een rustig onopvallend leven leiden. Maar zij geven die doos wel door aan hun kinderen en onvermijdelijk, soms al na één generatie, komt er dan een moment dat één van hun nakomelingen die doos wel opent. Hij gaat de koran echt lezen en ernstig nemen, en dan breekt de hel los.

Ik dacht aan die vergelijking toen ik hoorde dat de familieleden van de twee terroristen Ibrahim en Salah Adeslam beweerden dat zij “in shock” waren door wat hun zonen en broers hadden gedaan. Beiden hadden deelgenomen aan de massamoorden in Parijs. Ibrahim had zichzelf opgeblazen met een bomgordel, Salah was nog voortvluchtig. Maar zijn ouders in Molenbeek beweerden dat zij van niets wisten.

Het is natuurlijk mogelijk dat zij logen om zichzelf te beschermen. Maar het is ook mogelijk dat zij inderdaad blind waren voor hun aandeel in deze misdaad: zij hadden de doos met vergif doorgegeven. Het is een slechte gewoonte de “extremistische” of fundamentalistische islam voor te stellen als een ideologie die volledig losstaat van de gewone islam.

In die optiek hebben gewone moslims niets te maken met de terreurdaden van Al Qaeda of IS, en mogen zij daar niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Dat is klinkklare onzin. Het fundamentalisme, inclusief de terreurbewegingen ervan, zijn rechtstreekse en consequente toepassingen van dezelfde islam en dezelfde sharia waar ook de gewone moslims in geloven. Een fundamentalist is eigenlijk alleen een moslim die zijn religie consequent beleeft en de woorden ook in daden omzet.

Als ouders hun kinderen elke dag een stuk uit Mein Kampf voorlezen, en als zij Hitler en Eichmann voorstellen als boegbeelden van de Europese beschaving, kunnen zij dan alle verantwoordelijkheid van zich afschudden als die kinderen later nazi’s worden en synagogen in brand steken?

Als ouders hun kinderen opvoeden met Marx, Lenin of Mao als lichtende voorbeelden, zijn zij dan niet minstens gedeeltelijk verantwoordelijk als die kinderen later marxistische terroristen worden? Natuurlijk zijn niet àlle nazi’s kampbeulen geworden en zijn niet àlle marxisten terroristen of massamoordenaars. Maar de sleutelrol van beide ideologieën in de vestiging van verschrikkelijke dictaturen en de vernietiging van miljoenen mensen kan niet ontkend worden.

Wie zulke onmenselijke ideologieën doorgeeft, is medeverantwoordelijk voor de misdaden ervan. Niet in dezelfde mate als de moordenaars zelf, maar toch medeverantwoordelijk. Niemand zou durven beweren dat het nazisme in wezen niet verkeerd was, en dat de concentratiekampen alleen “excessen” waren van “geradicaliseerde” nazi’s. Over het communisme zegt men dat soms wel, maar dat is evengoed onzin. Beide ideologieën waren in hun diepste kern onmenselijk en moorddadig.

Zulke ideologieën worden niet humaan als men ze gematigd toepast. Dat is even onzinnig als de bewering dat er gematigde seriemoordenaars bestaan en dat men alleen moet opletten dat ze niet “radicaliseren”. Ideologieën als het communisme, het nazisme en de islam moeten in hun geheel ontmaskerd en overboord gegooid worden. Ik ga hier niet in op de ergerlijke afwezigheid van de meeste westerse politici, kerkleiders en mediaverantwoordelijken in die ideologische strijd tegen het islamitisch totalitarisme.

Maar wat moet een gewone moslim doen als reactie op de terreur van IS? Hij kan de Islamitische Staat niet omverwerpen. Maar hij kan wel de achterliggende ideologie ervan overboord gooien. Hij moet zich losmaken uit de islam. Misschien moet hij doorheen een periode van atheïsme of agnostische twijfel gaan. Misschien kan hij daarna christen worden, boeddhist, of volgeling van de Dalai Lama.

Maar hij mag niet doen alsof er niets aan de hand is, en gewoon trouw blijven aan een religie die barbaarsheden goedkeurt als djihad, seks met kinderen, slavernij, het vermoorden van afvalligen, het verkrachten van vrouwelijke gijzelaars, gedwongen huwelijken en de besnijdenis van meisjes. Hij moet hetzelfde louteringsproces doormaken als de Duitsers, die zich na 1945 massaal van het nationaal-socialisme afkeerden toen de gruwelen ervan in de openbaarheid kwamen. Hij mag de doos met vergif niet langer doorgeven aan zijn kinderen.

Marc Joris

Geleend bij Rebel, dec. 2015

4 gedachten over “De doos met vergif

 1. Islamcriticus , Orientalist , de Heer Elst Koenraad zal weten waarover hij schrijft . Wij weten dat ook , want ” rechts ” heeft de gave om de gevaren van dat reizend Islamcircus te zien en te vrezen . Nochtans de NVA die zich hebben aangesloten bij de “correcten” zien bij monde van madam Homans helemaal geen gevaar in Koranscholen . Zij maakt zelfs een vergelijk met Catechese en dergelijke Christelijke vormingen , die als basis “” liefde””” hebben , dat is iets wat ge , dank zij de vele voorbeelden die wij dagelijks kunnen lezen en horen moeilijk van de Islam kunt zeggen dat zij de liefde promoten. Het grootste bewijs ze vluchten allemaal naar het westen omdat het in hun thuislanden O zo goed is maar ze brengen hun duivel mee omwille van hun ingeplante Koran chip.

  • Mijn vader heeft mij altijd in het hoofd geprent . veroordeel nooit een mens aan zijn uiterlijk , zijn afkomst of ras maar wel naar zijn daden. Als wij dit zouden toepassen op sommige praktijken bij de Islam dan is de rekening vlug gemaakt

 2. Marc stelt dus de grote ‘Fragenbogen’ van de geallieerde democraten voor om te ‘ontmoslamiseren’.
  Er bestaat een historisch voorbeeld over hoe dat in zijn werk is gegaan. Niet het ‘ontmoslamiseren’ maar het ‘Entnazifizierung’. Om te ‘ontboljeviseren’ kan ik niet naar een historisch voorbeeld verwijzen omdat men dat proces de moeite niet waard vond. Tenslotte zou dat haaks staan op de idee van de Internationale en haar kind de globalisatie.
  Maar voor dat ‘ontmoslamiseren’ raad ik Marc aan eerst een Conferentie in Casablanca te beleggen, een zeer geschikte locatie volgens mij en dit naar het voorbeeld van de Conferentie van Casablanca van januari 1943. Vervolgens dient de geheime dienst ‘Joint Chiefs of Staff’ in het leven te worden geroepen en de zaak komt hopelijk in orde. Alhoewel.
  Als ik de redenering van de bisschop van Antwerpen volg, een redenering die hij vandaag in het reclameblad GvA mocht prijsgeven, zal dat niet eenvoudig zijn. Ik denk daarbij dan aan de OOSTERSE GEEST.
  Johan Bonny geeft ons een voorbeeld over hoe een andere geest niet altijd begrepen wordt. En dat voorbeeld is André Léonard. Léonard heeft namelijk een UITGESPROKEN LATIJNSE GEEST, meteen de reden waarom hij bij Franstaligen veel beter lag dan in Vlaanderen.
  Nochtans, Marc, zijn wij met onze Germaanse geest een ietsie bitsie vertrouwd met een Latijnse geest. We kunnen er wat over meespreken. Maar die Oosterse geest?
  Weet je, Marc, ‘East is East and West is West and they will never meet’ dus ik denk dat de ‘ontislamisering’ een maat voor niks wordt.

 3. Er dienen in eerst instantie toch enkele inleidende vragen gesteld worden voor een volledig begrip.
  1. Wie heeft Lenin gefinancierd en aan de macht geholpen.
  2. Idem voor Nazi Duitsland.
  3. Wie heeft er voor Mao de rode loper uitgerold ?
  Recent verscheen er een tekst over Mao :
  http://henrymakow.com/2015/12/Why-Has%20Mao-Monstrous-Record-Been-Hidden.html
  4. Wie heeft de islam hier binnengehaald en binnengehouden.
  De dodentol van de islam =270 milj. doden !!
  Bron Tekos 158 -Mare Nostrum pagina 38.
  De islam is dus niet “uit de lucht” gevallen in de EUSSR, maar werd wetens willens geïmporteerd door verraders in dienst van volksvreemde en vijandige zetbazen, met een verborgen agenda. Verraders die dan verkozen werden door een meerderheid van de bevolking!!
  Het gevaar van de islam herleiden tot het lezen van de “verkeerde boeken” of het doorgegeven van “gevaarlijke en giftige citaten” is dus wel heel naïef.
  De islam is zoals het communisme een “psychopathie” waarvan men respectievelijk een godsdienst en een ideologie heeft gemaakt. Een “psychopaat” is echter niet geneesbaar. Het dient dan ook tot niets te hopen op een “loutering!!”.
  Zoals K.Elst zegt is de islam een gif.. wel een gif wordt verwijderd, volledig, zonder de minste scrupules!!! Bij gebreke hieraan geldt het gezegde :
  “Zachte heelmeesters maken stinkende wonden!!”
  Uiteindelijk gaat het niet alleen over de islam maar over de ganse “multikul” mesthoop.
  Door het zich echter eenzijdig toespitsen op de “islam” wordt dan ook de aandacht afgeleid van de “importateurs-verraders, hun zetbazen en de verborgen agenda’s”, tenzij dat dit de bedoeling zou zijn.
  Ter illustratie van de “verhoopte loutering” een artikel uit het Nieuwsblad dd. 17.12.2015 pagina 12 met als titel :
  “Dertig cipiers en eigen moskee voor “besmettelijke geradicaliseerden”!!
  Een citaat :
  “Dertig speciaal daartoe opgeleide cipiers, zo’n 27 islamconsulenten en 2 buitenlandse experts : justitieminister Koen Geens(CV&V) spaart kosten noch moeite om te verhinderen dat radicale extremisten hun geloof verspreiden in de gevangenissen”(=einde citaat).
  Alleen de “maagden” ontbreken nog!!
  Dit is opnieuw een ergerlijke en dure komedie.
  Het komt er op neer dat men een “alcoholverslaafde in het laatste fase, het delirium tremens, inschrijft voor een ontwenningscursus bij de AA.
  De oplossing is nochtans zeer eenvoudig =schop ze uit het land!!
  Water en vuur kunnen en zullen immers nooit verzoend worden.

Reacties zijn gesloten.