De Covid 19(84) terreur: de vaccinatiebijbel

1984 is Now | George orwell 1984, Neon signs, Orwell

Steeds meer en meer duiken er berichten op over de gevaren van deze “vaccins” en de overlijdens ingevolge de inentingen, weliswaar in “subversieve bronnen”,  die dan worden doodgezwegen door de poco media, de politiek en de “virusexperten”.

Overlijdens worden doodgezwegen,  toegeschreven aan “corona”,  aan onderliggende gezondheidsproblemen… of aan toeval… In elk geval worden ze geklasseerd als coronadoden (lees: wetenschap-in-haar-blote-kont)

Zoals het vaccin van AstraZeneca dat nu onder vuur ligt. Onze buurlanden en nog een aantal andere landen hebben de inentingen met dit vaccin voorlopig opgeschort; het land b meent het beter te weten en volhardt in het “vertrouwen in de wetenschap”. De tromboses, de overlijdens, worden geklasseerd als “normale bijwerkingen”. Herhaal nu samen met ons: “het vaccin is veilig”…

Volgens de vaccinatiebijbel krijgt een besmette patiënt juist bloedklonters door de ziekte, niet door een vaccin dat juist het omgekeerde zou moeten doen, nl. de mogelijke toekomstige patiënt “behoeden” voor bloedklonters.

Nochtans kan men ook anders redeneren. Inderdaad, niet alle geïnjecteerde mensen krijgen een trombose. Echter, als men ervan uitgaat, dat een vaccin een afgezwakt stukje virus in het ontvangende lichaam inbrengt om het afweersysteem te activeren, is het dan zo ondenkbaar dat bepaalde ontvangers dit niet als zodanig registreren en – integendeel – menen dat zij wel degelijk het virus herbergen? En om die reden dan bloedklonters ontwikkelen omdat hun bloedsomloop vertraagt? Of zien wij dat verkeerd?

Bij een chirurgische ingreep is het risico op trombose bekend. Bedlegerigheid, gebrek aan beweging, te veel rust wordt dan opgevangen door het dragen van de spuuglelijke steunkousen om het bloed vlotter naar boven te pompen en de behandeling met de bekende kleine spuitjes in de buik. Tot zover “zijn wij mee”: weinig beweging laat de bloedsomloop vertragen met het daaruit volgend risico op bloedstolling.

Maar bij vaccinatie is de ontvanger niet bedlegerig. Hij is (nog) niet ziek, weliswaar beperkt in verplaatsingen door “beschermende maatregelen”, maar niet beperkt qua beweging. Niemand houdt u tegen om turnoefeningen te doen, de trap op en neer te lopen, op een hometrainer ter plaatse te fietsen of gewoon buiten uw energie kwijt te spelen door allerlei acitviteiten mits u die uitvoert volgens de strikte regeringsverordeningen.

In bijgaande video, die één jaar oud is, krijgt u in enkele minuten uitgelegd wat er in het lichaam gebeurt als u besmet raakt met een coronavirus. Met op het einde de te verwachten normale tijdspanne voor de ontwikkeling van een vaccin, zoals bv. het ebolavaccin dat 5 jaar studie en ontwikkeling vergde:

Volgens een “expert”: “Neen, het vaccin, (eender welk), veroorzaakt geen stolsels. Dan hadden we het al vroeger gemerkt. Ook de ziekte, covid-19 veroorzaakt stolsels… Bijwerkingen zijn heel normaal. Moesten er meer vaccins beschikbaar zijn, dan zouden we gewoon een ander vaccin kunnen gebruiken…quod non… “

Waarmee we weer bij onze b.g. stelling aanbeland zijn, nl. dat er een oorzakelijk verband is tussen het inspuiten van een zgz. dode virus met als doel het afweersysteem op volle kracht te laten werken, of… zou het eventueel niet raadzaam zijn de samenstelling van dit vaccin eens opnieuw te bekijken worden vooraleer er nog meer “bijwerkingen” optreden?

Tenslotte zitten àlle anti-covid-19 vaccins nog in een experimentele fase, weigeren de pharmaproducenten de verantwoordelijkheid voor eender welke bijwerkingen, overlijdens inbegrepen. Alle vaccins kregen een noodtoelating en zullen – naar verluidt – nog minstens twee jaar opgevolgd worden. Werden de vaccins wel voldoende lang en bij een voldoende groot segment van de bevolking getest? Hoe lang werkt de immunisatie? En wat met allergiepatiënten? Werd er ook getest op onverenigbaarheden met andere medicatie? In Good Morning America maakt men en zich even snel vanaf als bij ons.

Op https://www.frontnieuws.com/ vindt u talrijke artikels over het vaccinatiethema, zoals bv. De situatie in Israël toont aan hoe riskant de Covid-vaccinaties zijn.

Vlaming Geert Vanden Bossche, DMV, PhD, onafhankelijke viroloog en vaccindeskundige , voorheen werkzaam bij de Vaccine Alliance GAVI en bij The Bill & Melinda Gates Foundation, heeft een open brief gepubliceerd, en andere documenten in de afgelopen dagen, waarin hij alarm slaat over de risico’s van massavaccinatie voor COVID-19, zoals die momenteel in veel landen wordt uitgevoerd of is gepland: “De mensheid is bezig een virus dat voor de meeste mensen tamelijk onschadelijk is, door massavaccinatie om te vormen tot een oncontroleerbaar monster”.

Moderna’s baas stelt dat we eigenlijk God-de-Vader spelen over de preventie en behandeling van ziektes.

Mogen we ons nog afvragen hoe Bill Gates al jàààren geleden “wist” dat er een pandemie zat aan te komen? En wat is de volgende ramp die hij in zijn glazen bol ontdekt heeft? Euh… domme vraag… de “klimaatverandering”, natuurlijk! En in het zog van de coronapandemie komt daar nog eens “bioterreur” bovenop. “Iemand die schade wil veroorzaken, zou een virus kunnen “samenstellen”… … Echt??? .. dàt wij daar nog niet aan gedacht hebben!

In het verlengde daarvan moest uiteraard ook elke kritiek op de behandeling van de pandemie – en andere ongewenste meningen zoals het ontkennen van klimaatproblemen/-oorzaken – uitgeschakeld worden. U kan uw geheugen hier opfrissen. En nu de bevolking zich zo gewillig laat opsluiten, kan de vreugde niet meer op.

Belangrijker is nog de verborgen agenda achter deze Covid 19(84) terreur en de vaccinaties, en deze heeft dan betrekking op de “depopulatie” via een “genocide”.    De “overbevolking” is immers één der obsessies van de “Elites” die schuil gaan achter deze Covid 19(84) terreur onder de mom van The Great Reset.

Een onverdachte bron uit de vroegere USSR, Igor Shepherd, toxiologist, voormalig legerarts, die in 1993 naar de VSA uitweek. Hij schreef onomwonden dat de covid-19- pandemie een biowapen is om heel de wereld te hervormen en de mensheid aan een strikte leiband te houden:

“I am a Russian military doctor, and lived in Russia under communism, until I relocated to America in 1993. During my military service in the Soviet Army, during the late 1980’s, my commanders continually pummelled the cadets with Russia’s aim to transform the western world into global communism. Their plans to do this was not through an invasion of war, but through careful infiltration into governments and universities. In March of 2020, as I watched US governors, one by one, forsake scientific medical rationale and proper pandemic response protocol, and shadow communist China’s unrealistic and harsh responses to the new coronavirus outbreak, I knew the infiltration to transform the western world into communism was in full momentum, and that the Covid-19 pandemic was an utter and complete ruse with which to reset the world’s governments and enslave humanity.”

Er werd bij Henry Makow verwezen naar Shepherds eigen webstek, die intussen echter gecensureerd werd.

Het recente boek “De Covid 19 Goelag” met uitgebreide bronvermelding, van Walter Baeyens, geeft uitgebreide uitleg in het Nederlands met een toelichting over de rol van de Eugenetica.

Walter Baeyens verwijst ook naar de “varkensgriep” en de toenmalige vaccinatie-aanbevelingen. Ter duiding: klik hier.

Het voormelde bevestigt dat het bij de Covid 19(84) gaat om een internationale samenzwering, met daarbij een biologische en economische oorlogsvoering, verpakt in een nooit geziene “psychologische oorlogsvoering”, die de Agitprop uit de toenmalige USSR, degradeert tot prutsers.

Gezien al de beschikbare info over deze Covid 19(84) terreur en de lopende genocide via de “vaccins, resp. biologische wapens” – vertegenwoordigt het bovenvermelde slechts een zeer summiere opsomming en is het onbegrijpelijk dat er in Vlaanderen zo weinig reactie is tegen deze Covid 19(84) terreur, met uitzondering van enkele kleinere weerstandskernen, waar Jos Wouters in zijn laatste Cyclus ook naar heeft verwezen.  Deze “omerta” is dan ook niet alleen onbegrijpelijk, maar ronduit misdadig.  Dit wreekt zich nu al en zal nog erger worden.

H.P.

9 gedachten over “De Covid 19(84) terreur: de vaccinatiebijbel

 1. Ik heb heel wat artikelen en beraadslagingen over covid19 gelezen en gevolgd en maak mij volgende bedenkingen. Ik ben bij de zogenaamde risico patienten en zeg tegen mijn dochter dat ik mij en mijn echtgenote niet wil laten vaccineren. De reactie was, maar pa ge gaat dit toch niet doen want dan kunnen we elkaar niet meer ontmoeten. Chantage of morele dwang ? Raak daar maar eens uit want zo ver is het gekomen dat men een splijtzwam legt tussen de families.

  • Zelfde situatie hier, Maurice. Niet dat dit enige troost zal bieden…

  • Maurice,
   Deze familiale conflicten zijn geen toeval. Ze zijn immers zo afgeschreven uit de communistische draaiboeken : een bron :
   https://www.zerohedge.com/news/2021-03-17/page-out-communist-playbook-pitting-family-members-against-each-other
   met citaat : “All other methods exhausted, the oligarchs turned to the tried-and-true communist tactic of pitting family member against family member to root out undesirable elements within the population. Such tactic was arguably perfected by the CCP during the Cultural Revolution, a ten-year period from 1966-1976 infamous for unmitigated chaos and violence within the People’s Republic of China intended to shore up support for the CCP through fear.” (=einde citaat).
   Als U Engels kan lezen, zijn de reacties ook zeer leerrijk. Het heeft dan wel betrekking op de USA, maar is grotendeels ook van toepassing op de landen van de EUSSR. Het voormelde bewijst dan ook dat de ganse Covid 19(84) terreur een communistische terreur is.. En het perverse is dat het vuile werk wordt opgeknapt door een deel van de bevolking zelf, te beginnen met de familieleden.
   Ondertussen wordt de Covid 19(84) terreur verder opgeklopt door Vivaldi, de communistische logemaffia. Op basis van wat ?? Het doel : de vernietiging van de middenstand en de middenklasse. De leugen – en verraderspers klopt overuren, alsmede de psychopaten uit de medische wereld met hun Plan B. Het enige goede plan B, blijkt uit de volgende bron :
   http://kavlaanderen.blogspot.com/2021/03/plan-b-verban-de-regeringen-naar-siberie.html
   In afwachting is het wel noodzakelijk dat alle voorstanders van de “lockdown” ook financieel worden drooggelegd. Ze moeten immers het goede voorbeeld geven.
   Voor het overige kan ik maar één raad geven in deze toestand, aan de mensen die in het verzet staan : Laat U niet afdreigen, en verspil Uw tijd niet aan de nuttige idioten. En laat U niet ontmoedigen, hoe hopeloos de toestand ook kan blijken, want ik citeer opnieuw een uitdrukking in het Frans :
   “”Si tous les dégoutés s’en vont, il n’y a que les dégoutants qui restent.” (=einde citaat).

 2. Over de genocide in de USA :
  https://www.henrymakow.com/2021/03/-the-state-is-genocidal.html?_ga=2.252602316.414210104.1614966719-198531215.1612193849
  met titel : “”MASS MURDER BY THE STATE” The elderly were classified DNR.”Do Not Resuscitate.” (=einde titel).
  Uit de tekst blijkt dat tal van overlijdens te wijten waren aan het niet behandelen van de zieken, het achterhouden van de geschikte geneesmiddelen en vooral het toepassen van schadelijke medische behandelingen.
  Een belangrijk element bij de “opruiming” was dan ook de zeer snelle totale isolatie van de zieken. Kenmerkend was ook de afhandeling van de “overlijdens” (sic). Een citaat uit de voormelde bron :
  “Coroners were instructed they must remove the bodies in under 60 minutes, death certificates were completed by personnel who never treated the patient, or autopsied them post expiration, and the bodies were buried ASAP in mass graves, often in “Potter’s Field” circumstances, so the likelihood of being able to exhume their bodies for any kind of forensic examination was completely lost. “ (=einde citaat).
  Het kwam er dus op aan zeer snel te gaan, waarbij er dan zoveel mogelijk sporen werden uitgewist, met het oog op een eventuele latere lijkschouwing. (in België is het middel daartoe : de crematie). Dit alles wijst al op een kwaad opzet.
  Dit laatste is ook van belang m.b.t. België waar het gerecht weigert onderzoeken in te stellen naar de verantwoordelijken voor, en oorzaken van de verdachte overlijdens ingevolge “corona”(sic). Het Vlaams Forum voor de Democratie startte ten andere een petitie daartoe op .
  https://www.change.org/p/vlamingen-open-brief-aan-de-procureur-generaal
  met citaat : “Waarde Procureur-Generaal, Wij stellen ons de vraag waarom het Parket nog altijd geen strafonderzoek ambtshalve heeft geopend tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de meer dan 10.000 corona-doden in ons land.” (=einde citaat).
  Zoals uit de brief blijkt zijn er andere domeinen waar de parketten Stachanov overklassen.
  Door het weigeren van dergelijke onderzoeken, wordt de deur verder opengezet voor de verdachte overlijdens, eerst ingevolge corona (sic), en nu meer recent ingevolge de vaccinaties. De parketten leveren daar door dan ook een hulp die van aard is te vallen onder artikel 66 – 2de lid van het S.W. :
  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1867060801
  met citaat :
  “ Art. 66. Als daders van een misdaad of een wanbedrijf worden gestraft :
  – Zij die de misdaad of het wanbedrijf hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks hebben meegewerkt;
  – Zij die door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd; “ (=einde citaat).
  Gezien de Procureur Generaal werd aangeschreven en in gebreke blijft, en dus partij in zake wordt, is er dan ook een aanleiding om te handelen cfr. artikel 485 en 486 van het Wetboek van Strafvordering. Het meewerken aan dergelijke “overlijdens” is immers een misdaad gepleegd tijdens de uitoefening van het ambt. Tevens dient de Minister van Justitie in de kamer verzocht te worden om zijn “positief injunctie recht” aan te wenden.
  Waar zitten de moedigen in de Kamer ?? Pas op , niet allemaal tegelijk !!
  In Italië treedt het gerecht wel op :
  http://kavlaanderen.blogspot.com/2021/03/breaking-gerecht-in-italie-neemt-alle.html
  met titel : “BREAKING: Gerecht in Italië neemt alle vaccins van het Oxford/AstraZeneca-chimpansee-vaccin in beslag voor onderzoek naar de dood van een man “ (=einde citaat).
  Bij gebreke aan een optreden van de parketten, ben ik verplicht de vraag te stellen : ” Gaat het hier in België nog om een openbaar ministerie of om een openbare maffia ???”.

 3. Maurice,

  Geef niet toe aan chantage, want er is niks moreels aan het zich laten inspuiten met gevaarlijk gif. Er waart geen nieuwe gevaarlijke ziekte rond, en ook betreffend echte ziekten zoals de griep is het irrationeel om u te laten inspuiten met gif. De keuze om u te ontmoeten of niet ligt bij uw dochter; indien zij niet meer bij haar vader langskomt dan is dat te wijten aan haarzelf en niet aan u.

  Kinderen en ouders tegen elkaar opzetten in naam van een krankzinnige staatsdoctrine is een oude Soviet-tactiek ter ontwrichting van de weerstand van een volk; laat u er niet door vangen, ook wanneer uw dochter dat wel doet. Indien u standvastig weigert te participeren in de waanzin zal zij trouwens misschien tot betere inzichten komen.

  Standvastigheid tegen de bewindstirannie is imperatief.

 4. U schrijft:

  “Nochtans kan men ook anders redeneren. Inderdaad, niet alle geïnjecteerde mensen krijgen een trombose. Echter, als men ervan uitgaat, dat een vaccin een afgezwakt stukje virus in het ontvangende lichaam inbrengt om het afweersysteem te activeren, is het dan zo ondenkbaar dat bepaalde ontvangers dit niet als zodanig registreren en – integendeel – menen dat zij wel degelijk het virus herbergen? En om die reden dan bloedklonters ontwikkelen omdat hun bloedsomloop vertraagt? Of zien wij dat verkeerd?”

  Ik vrees dat u het verkeerd ziet wat dit specifieke punt betreft, althans als ik mij baseer op wat ik er als leek in de materie tot nu toe over heb gelezen op het internet, want op de reguliere media is het uiteraard éen lofzang.

  Ik citeer om te beginnen even immunoloog en toxicoloog professor Stefan Hockertz:

  “Het nieuwe mRNA-vaccin maakt gebruik van een transportmechanisme dat vergelijkbaar is met een vrachtwagen, om de genetische informatie van een virus naar de cel te transporteren waar het kan worden gelezen.”

  “Dit zijn niet alleen vaccins, maar volledig nieuw gentherapeutisch materiaal. We worden voorzien van genen, boodschapper RNA, wat ook kunstmatig is. Dus we zijn, ook juridisch gezien, op het niveau van de gentherapie”.

  Zijn boodschap kan je hier beluisteren:

  https://youtu.be/K5sX8NWwrFg

  Het traditionele vaccin werkt inderdaad, zoals u zelf stelt, met stukjes inactief gemaakt virus als antigeen, waartegen het eigen afweersysteem gaat reageren. Het werkt dus om zo te zeggen van buitenaf.

  De huidige m(essenger)RNA vaccins evenwel werken op een totaal nieuwe, zeg maar experimentele wijze, waarbij dit keer een kunstmatig mRNA in de cellen wordt gebracht, boodschapper en drager van een code die de cellen opdracht geeft om het Covid eiwit te gaan produceren, en zo de afweer te stimuleren.
  Deze vaccins werken van binnenuit, gezien op die manier je eigen lichaamscellen zullen zorgen voor de aanmaak van een vaccin.

  https://normanpilon.com/2020/11/16/false-flag-genetic-engineering-the-vaccine-industry-and-politics-want-to-change-us-genetically-because-of-covid-19-dr-wolfgang-wodarg/

  “Our cells are designed to replace the bioreactors used in the vaccine industry

  In some of the planned or already ongoing clinical studies, the genetic processes of cell-internal communication are interfered with so that our body cells produce new substances themselves that were previously supplied from outside via vaccinations. Our cells are to be reprogrammed into bioreactors for internal vaccine production.

  Vaccines should no longer be produced on chicken embryos or in technical bioreactors, but from our own body cells.

  To do this, you have to genetically modify our cells. Genetic program codes have to be smuggled into our cells so that they generate something strange and new in us, against which our immune system should then defend itself. Our immune system should be trained and sensitized to the previously programmed material characteristics of possible pathogens. So the ideology.”

  Verder*:

  “Het mRNA verandert direct het genetisch materiaal van degenen die het ontvangen, net zoals wat er gebeurt wanneer ‘wetenschappers’ voedselgewassen zoals sojabonen of maïs genetisch modificeren (GMO’s) om ze resistent te maken tegen insecten of droogte. Bovendien is het mRNA bijna als een continue vaccin “motor” die een persoon herhaaldelijk vaccineert voor de rest van zijn of haar leven. Daarom is, in tegenstelling tot alle andere vaccins, waarvan de genetische schade niet noodzakelijk permanent is, de genetische schade door mRNA “onomkeerbaar en onherstelbaar”.

  – Kennedy vergelijkt de genetische schade met het type dat het syndroom van Down of cystische fibrose veroorzaakt. ³

  – Dr Wakefield legt de werking van mRNA vaccins uit en waarschuwt voor de enorme risico’s van deze experimentele techniek. ⁴

  – Immunoloog, toxicoloog en farmacoloog professor Stefan Hockertz noemt de corona vaccinatie een gewetenloos experiment op mensen. ⁵ Ook Prof. Dr. Theo Schetters, 40 jaar actief in de vaccin industrie, vindt de massa mRNA Vaccinatie roekeloos en onnodig.⁶

  – Arts Louise Lagendijk studeerde moleculaire genetica aan Harvard. Zij deelt haar kennis over DNA, mRNA en het risico op auto-immuun ziekten. Als eenmaal de mRNA in je lichaam zit kun je het er nooit meer uit krijgen. ⁷

  – De Ierse professor Cahill wees erop dat men al tientallen jaren probeert om een vaccin tegen RNA-virussen zoals het coronavirus te ontwikkelen. Ze wees erop dat er in de literatuur veel dierstudies zijn te vinden waarbij een groot deel van de dieren ernstig ziek werd of stierf, met als gevolg dat de corona vaccins niet goedgekeurd werden. ⁸

  Als het lichaam ingeënt is met het onnatuurlijke mRNA, kan het reageren met een extreme immuunreactie als het in contact komt met het wilde (natuurlijke) virus. Deze extreme auto-immuunreactie kan alle cellen en organen aantasten en beschadigen.*

  (Hier wordt waarschijnlijk verwezen naar de gevreesde cytokine-storm.)

  (Wikipedia: Hypercytokinemie ook wel cytokinestorm is een mogelijk fatale reactie van het lichaam waarin te veel cytokinen uitgescheiden worden die een ontstekingsreactie veroorzaken. Er wordt in een korte tijd zo veel cytokine uitgescheiden wat orgaanfalen en de dood ten gevolg kan hebben.)

  En wat specifiek trombose betreft:

  “Ook Deense hoogleraar trombose, Torben Bjerregaard bevestigt dat een laag aantal bloedplaatjes ongebruikelijk is voor mensen met bloedstolsels. “Het lijkt erop dat het vaccin binnenkomt en het immuun- en bloedstollingssysteem ertoe aanzet om te denken dat je een ernstige infectie in het lichaam hebt”, zegt hij. “In de vele jaren dat ik met bloedstolsels heb gewerkt, heb ik het niet in verband gebracht met vaccins, maar ik kan absoluut niet ontkennen dat we het hier nu niet over hebben.”

  “Hetzelfde ziektebeeld is gezien bij enkele mensen die het vaccin in Noorwegen kregen. Daar werd trombose vastgesteld bij drie gezondheidswerkers die werden opgenomen in het ziekenhuis. Een van de drie gezondheidswerkers is vandaag overleden, dat stelt het Noorse medicijnagentschap. Daarnaast stelde men vast dat verschillende jongere patiënten huidbloedingen kregen na inenting met het AstraZeneca-vaccin.”

  https://palnws.be/2021/03/deense-60-stierf-aan-ongebruikelijke-symptomen-na-inenting-met-astrazeneca-vaccin/

  Onderaan nog enkele links, waarvan de inhoud me persoonlijk interessant lijkt, zodat iedereen voor zichzelf kan beslissen of hij enig risico wil lopen door zich te laten prikken met dit experimenteel “vaccin”, vooral als je leest dat de gevaren van het “vaccin” 40 maal groter zijn dan die van het virus.

  De term “vaccin” wordt van overheidswege, al dan niet bewust, gehanteerd, daar waar het in feite om genmanipulatie gaat, iets compleet anders.
  Niet voor niets hebben alle producenten van deze vaccins bij alle overheden bedongen dat zij niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor alle schade die hun inderhaast ontworpen “nood-vaccins” zouden kunnen veroorzaken.

  Veel mensen gaan zich dan ook, doodsbenauwd als ze iedere dag opnieuw zijn gemaakt door de overheid en haar volledige regime pers, kritiekloos laten vaccineren, omdat ze dat met de gewone griep immers al zo vele keren probleemloos hebben ondergaan. In hun ogen is dit een vaccin als elk ander, een inenting als elke vorige.
  Nergens wordt hen, bewust mijns inziens, op de zware, mogelijke levensbedreigende bijwerkingen gewezen, noch op de nu bestaande behandelingswijzen tegen Covid, want dat zou ontradend kunnen werken, nietwaar, en dat is nu juist wat de politieke en media maffiosi kost wat kost willen vermijden.

  Nochtans, de mogelijke bijwerkingen zijn niet min. Lees er hier meer over:
  * https://bewusteburgers.be/blog/2021/02/01/risicos-en-bijwerkingen-van-het-coronavaccin/

  Alles wordt integendeel als volledig veilig en probleemloos voorgesteld. Wat lichte pijn, hoofdpijn, vermoeidheid, etc, maar niets alarmerend. In de meeste gevallen zelfs dat niet eens.

  De door de gemeentebesturen intussen rondgestuurde info met het oog op de komende vaccinatie is daar een ter zake tegen de borst stuitend voorbeeld van, zoals ik vandaag zelf heb kunnen vaststellen, en voldoet zodoende eigenlijk aan de inhoud van de klacht, die in Israël door de “People of Truth” werd ingediend tegen de overheid in verband met de dwang daar tot vaccinatie:

  “Het eerste principe van de code van Neurenberg is de bereidheid en geïnformeerde toestemming van de persoon om een ​​behandeling te ondergaan en deel te nemen aan het experiment. De persoon dient de keuzevrijheid uit te oefenen zonder tussenkomst van een entiteit die geweld, bedrog, fraude, bedreiging, uitnodiging of enige andere vorm van binding of dwang uitoefent.

  Dit is in feite een genetisch medisch experiment bij mensen, uitgevoerd zonder de geïnformeerde toestemming en onder een ernstige en flagrante schending van de Code van Neurenberg.

  Wat betreft geïnformeerde toestemming voor medische behandeling, en op basis van de principes van de Code van Neurenberg, is er een verplichting om de patiënt een aantal behandelingsalternatieven te specificeren en aan te bieden, waarin het medische proces wordt beschreven (en alles wat is inbegrepen) zoals voor- en nadelen. Bestaande in elke behandeling, om hem in staat te stellen een weloverwogen persoonlijke beslissing te nemen over de behandeling die hij verkiest. Zoals gezegd moet dit gebeuren zonder druk uit te oefenen en vrijelijk als een vrij persoon.”

  https://www.frontnieuws.com/eindelijk-bij-het-internationaal-gerechtshof-is-een-rechtszaak-aangespannen-wegens-overtreding-neurenberg-code-door-israelische-regering/

  Wat mezelf betreft, ik weiger pertinent de rol van menselijk proefkonijn. Maar dat moet iedereen in eer en geweten voor zichzelf uitmaken.

  * * *

  Dr. Anne McCloskey, een huisarts uit Derry, dient de globale medische tirannie op verbluffende wijze van repliek in een video die is uitgebracht door de Freedom Alliance Island of Ireland, en sluit in deze grotendeels aan bij de algemene teneur van uw artikel.

  https://www.frontnieuws.com/ierse-dokter-onthult-great-reset-agenda-achter-covid-hoax-in-indrukwekkende-video/

  * * *

  “Italiaanse officieren van justitie in Sicilië en de regio Piemonte zijn een strafrechtelijk onderzoek gestart naar aanleiding van de dood van een 57 jarige leraar (foto), die slechts enkele uren nadat hij was geïnjecteerd met het AstraZeneca vaccin is gestorven. Al 24 landen hebben het AstraZeneca vaccin tijdelijk opgeschort vanwege vergelijkbare ernstige bijwerkingen en sterfgevallen. In België is een 30 jarige zorgmedewerkster in de eerste nacht nadat ze dit vaccin had gekregen aan één oog blind geworden. Desondanks blijven autoriteiten hardnekkig volhouden dat het allemaal ‘toeval’ is.

  In Italië zijn bijna 400.000 AstraZeneca vaccins in beslag genomen na minstens 15 gerapporteerde sterfgevallen en nog eens 22 gevallen van longembolie. Het meest recente slachtoffer is de 57 jarige muziek leraar Sandro Tognatti uit Biella. Op zaterdagmiddag liet hij zich vaccineren, waarna hij vrijwel onmiddellijk hoge koorts kreeg. De volgende morgen trof zijn vrouw hem dood in zijn bed aan.

  Afgelopen week meldden tientallen leraren in Italië zich ziek na gevaccineerd te zijn. Scholen moesten zelfs dicht omdat er geen vervangende leraren te vinden waren.”

  Zie
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/strafrechtelijk-onderzoek-naar-astrazeneca-nadat-leraar-sterft-na-vaccinatie-maar-italie-gaat-gewoon-door-met-inenten/comment-page-1/

  * * *

  https://www.frontnieuws.com/we-worden-bedot-video-toont-dat-covid-19-vaccin-wordt-toegediend-met-lege-spuit/

  https://www.livescience.com/51682-vaccines-evolve-deadlier-viruses.html

  https://coronanews123.wordpress.com/2021/01/18/professor-dolores-cahill-why-people-will-start-dying-a-few-months-after-the-first-mrna-vaccination/

  https://www.ninefornews.nl/opgepast-dit-zit-er-in-de-coronavaccins/

  https://dissident.one/2021/02/26/immunoloog-pfizer-moderna-vaccins-kunnen-langdurige-chronische-ziekte-veroorzaken/

  https://dissident.one/2021/03/12/gates-insider-vaccin-verandert-virus-in-oncontroleerbaar-monster/

Reacties zijn gesloten.