De beerputdeksels staan onder druk

slangenenvogelsinbagagedh8

Iedereen zal wel eens van hem gehoord hebben,  Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, bekend vanwege zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort en daarvoor eindeloos vervolgd door de staatsveiligheid, is opnieuw met spoed opgenomen in het Heilig Hart ziekenhuis te Lier. Hij voelde zich al enkele weken niet goed.
De actievoerder diende reeds tal van operaties, waaronder hart- en nier-operaties, te ondergaan. Hij herstelde ook van kanker. Alhoewel hij tevens aan een ernstige vorm van suikerziekte lijdt, is hij zich steeds voor de slachtoffertjes van seksueel misbruik blijven inzetten.

De “staatsvuiligheid”, een dienst, eerder een privémilitie, die in dit land enkel dient om onwelriekende potjes van bevriende mensen van het regime toe te dekken eer ze publiekelijk in de media verschijnen,  heeft de voorbije 15 jaren al het mogelijke gedaan om Vervloesem definitief het zwijgen op te leggen (talloze valse beschuldigingen; een jarenlang mediaproces waarbij hij als ‘zelfverklaarde pedojager’ en ‘ kindermisbruiker’ door het slijk werd gehaald; verdwijning van alle ontlastende stukken uit zijn strafdossier te Turnhout; herhaalde opsluitingen waarbij hij het slachtoffer werd van eenzame isolaties, folteringen, willekeurige sancties, achterhouden van briefwisseling, bezoekverbod, het langdurig onthouden van de nodige medicatie; een spreekverbod met de pers; een reisverbod; een contactverbod met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven; een verbod om deel uit te maken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden; contactverbod met zijn eigen dochter en kleinkinderen; herhaalde huiszoekingen; voortdurende administratieve en juridische pesterijen; uitdrijving door de Geelse Huisvestingsmaatschappij; de verbanning uit Morkhoven; een maandenlange georkestreerde terreurcampagne tegenover zijn dochter en kleinkinderen met medeweten van de Turnhoutse Justitie, de Herentalse politie, het Comité P, de Hoge Raad voor de Justitie, Minister Milquet (CD&H), Minister Turtelboom (Open VLD), het kabinet van  Di Rupo (PS), talrijke kamerleden en de mainstream pers… enzoverder).

Zijn opname in het Heilig Hart ziekenhuis te Lier is ongetwijfeld mede het gevolg van de voornoemde middelen die de terreurvuiligheid  voor haar doofpotoperatie aanwendde. Het feit dat de Belgische overheid ook allerlei pogingen ondernam om Marcel Vervloesem het leven te ontnemen, wijst erop dat zij contacten onderhoudt met de georganiseerde misdaad, waaronder de kinderhandel en de kinderporno-industrie.

Minister Turtelboom ontving enkele maanden geleden een aantal documenten die betrekking hadden op de kindermisbruiken in de Amsterdamse kinderkribben. Zij verzocht de Minister om deze informatie dringend aan de Nederlandse justitie over te maken omdat het proces tegen Robert M., bijgenaamd het Monster van Riga, toen in een eindfase was beland.  De Minister antwoordde echter niet en heeft de stukken vermoedelijk niet overgemaakt. Turtelboom die voor een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid pleit en voortdurend herhaalt dat zij het gevoel van straffeloosheid wil bestrijden, benoemde uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat de kinderpornozaak Zandvoort toedekte, tot kabinetschef.

Aangezien de Waals/belgische belanghebbenden een doofpotpolitiek voeren, die in het dutroux-schandaal, met vertakkingen tot aan het hof,  resulteerde in één beschuldigde met een helpster, pleit ik er voor om de kinderpornozaak Zandvoort en de hiermee aanverwante zaken, door een onafhankelijk internationale instantie moeten onderzocht worden.

Maar het probleem is echter dat de belgische gebuisden in allerlei sleutelposities op europees en internationaal gebied zitten met nog connecties met de binnenlandse vuiligheid, zodat zij dergelijk onderzoek kunnen tegenwerken, afwijzen en blokkeren.

De hypocriete houding van de belgische regering inzake de bestrijding van kindermisbruiken, vindt men ook weer in de belgische politiek ten opzichte van Syrië.

Politici zoals Guy Verhofstadt (Open VLD, voorzitter van de ALDE-groep in het Europees Parlement) pleitte op 6 maart 2013, en dus verschillende maanden vooraleer de Syrische regering van het ‘gebruik van chemische wapens’ werd beschuldigd, voor de directe levering van zware wapens aan het westerse huurlingenlegertje (‘Free Syrian Army’). Tijdens een persvoorstelling met generaal Idris in het Europees Parlement, sprak hij op een melo-dramatische manier over de ‘Syrische kinderen die van koude zullen sterven indien de U.S. of de NAVO niet tot een militaire interventie beslissen’.  Verhofstadt is echter niet zozeer bekommerd om de Syrische kinderen. In 2012 werd hij immers tot bestuurslid van de Belgische holding Sofina (petroleum, gas, olieplatforms,) benoemd waarvan de Belgische industrieel en gewezen voorzitter van de Bilderberggroep, Etienne Davignon, de ere-voorzitter is.

Davignon die herhaaldelijk werd genoemd inzake kindermisbruiken, is momenteel voorzitter van de Compagnie Maritime Belge, de Compagnie des Wagons-Lits, Recticel, Sibeka, CSR Europe, SN Airholding en Palais des Beaux-Arts. Hij is ondervoorzitter van Suez-Tractabel, directeur van Accor, Cumerio, Real Sofware, SN Brussels Airlines en Gilead. Hij was ook Voorzitter van de Fortis-holding en onderhoudt tal van persoonlijke contacten met europese en amerikaanse regeringsleden. Volgens de website van Suez, bezit hij 11.111 Suez-aandelen die elk meer dan 350.000 euro waard zijn.

Davignon was van 1966 tot 1969, kabinetschef van de belgische Minister van Buitenlandse Zaken, Pierre Harmel, en hield regelmatig spreekbeurten over de standpunten van de NAVO-leden, in bijzonderheid die van de Verenigde Staten en Frankrijk, inzake het zogenoemde Harmel rapport waarin de toekomstige taken van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) werden vastgelegd.

De NAVO voert momenteel neo-koloniale oorlogen onder het mom van ‘democratisering’ en ‘mensenrechten’.

Ik heb zo het vermoeden dat al die namen hierboven bovenkomen, ook die van de hooggeplaatsten in die (nep)bedrijven, als men gaat graven naar de kindermisbruiken en moorden.

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2012/09/22/spreekverbod-contactverbod-open-brief-guy-verhofstadt.html

http://latestnewssyria.wordpress.com/2013/06/16/latest-news-syria-chemical-weapons-heavy-weapons-for-idris/

http://latestnewssyria.wordpress.com/2013/04/24/guy-verhofstadt-etienne-davignon-and-the-bilderberg-group/

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/05/17/open-vld-en-kindermisbruik.html

http://www.friendsofeurope.org/

http://justitie-declerck.skynetblogs.be/archive/2012/04/30/marcel-vervloesem-gehospitaliseerd-minister-turtelboom-was-o.html

 

Eén gedachte over “De beerputdeksels staan onder druk

  1. Dat de kliek van Verhofstad moordenaars zijn daar twijfel ik geen ogenblik aan

Reacties zijn gesloten.