Coronavaccinatie op uw C.V.?

Wordt de inenting tegen corona binnenkort een voorwaarde om aan werk te geraken? Wordt de vaccinatie-weigering een reden voor ontslag?

In Zwitserland vragen meer en meer bedrijven aan sollicitanten of ze ingeënt werden. De vakbonden vrezen dat het een gewoonte wordt.

Met het toenemend aantal gevaccineerden vinden zaakvoerders, met openstaande banen, dat ze mogen vragen of de sollicitant “veilig” is voor hun bedrijf – dit is echter slechts in uitzonderingsgevallen toelaatbaar. Vragen i.v.m. de gezondheid van de sollicitant zijn verboden.

Rechter bij de arbeidsrechtbank, Nicolas Facincani, stelt dat de vaccinatiestatus meer en meer maatgevend zal zijn voor het al dan niet in aanmerking komen voor een bepaalde baan. De arbeidgeverskoepel Travailsuisse stelt dat de druk op werkzoekenden zo groot zal zijn dat ze hun inentingsstatus zullen prijs geven. Zolang thuis werken tot het nieuwe normaal hoorde, speelde het geen rol maar men verwacht dat men tegen de herfst weer meer en meer naar kantoor zal trekken.

Vooral bij banen met regelmatig en intensief contact met andere mensen wil de werkgever weten of zijn personeel eventueel voor een ziekte-uitbraak kan zorgen. Niet-gevaccineerden vrezen voor hun job in de evenementensector.

20Min. online

Ook in Oostenrijk worstelt men met b.g. probleem. “Geen verplichting”… maar…

In het V.K. zou het door werkgevers verplicht kunnen gemaakt worden:

In de VSA neigt de trend naar een verplichte vaccinatie indien men niet in afzondering thuis werkt:

Een terechte opmerking. Ned. vert.: “Ik zou deze video wel eens opnieuw willen bekijken binnen 5 jaar. Zal hij zijn mening over het vaccin veranderen nadat de lange-termijn-effecten van het vaccin aan het licht gekomen zijn?”

Jade rich Tv

2 weken geleden I like to see this video again in 5 years. Will his view change about that vaccine after the long term results of that vaccine comes to light?